DISSABTE DE LA SETMANA VII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Sir 17,1-13; Sir grec 17,1-15
Déu configura l'home a la seva imatge
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
Déu creà l'home formant-lo de la terra, i el fa tornar a la terra altra vegada. A cadascun dels qui neixen, li assigna uns dies comptats; i tot ho sotmet al seu domini. El revesteix d'una força semblant a la seva, el configura a la seva imatge. Ha infós a tots els vivents la por dels homes perquè puguin dominar les bèsties i els ocells. Els omple d'enteniment i de saviesa, els fa conèixer el bé i el mal. Els dona la boca i la llengua, els ulls i les orelles, i un cor capaç de comprendre, perquè contemplin la grandesa de les seves obres, admirin i facin conèixer els seus prodigis i lloïn el seu nom sant. Els donà també uns preceptes, els ensenyà una llei de vida, pactà amb ells una aliança eterna, i els revelà les seves decisions, contemplaren la glòria de la seva majestat, sentiren la glòria del seu parlar. Ell els digué: «Guardeu-vos de falses religions». I els donà manaments sobre el tracte amb els altres. Els ulls de Déu veuen sempre el comportament dels homes, res no passa per alt a la seva mirada.

Salm responsorial 102,13-14.15-16.17-18a (R.: cf. 17)
Com un pare s'apiada dels fills,
el Senyor s'apiada dels fidels,
perquè sap de quin fang ens va formar,
i es recorda que som pols.

R. L'amor del Senyor pels seus fidels
és de sempre i dura sempre.

La vida de l'home dura com l'herba,
la seva florida és com la dels camps;
desapareix quan hi passa la ventada,
i ni es coneix el lloc on era. R.

Però l'amor del Senyor pels seus fidels
és de sempre i dura sempre;
la seva bondat s'estén als fills dels fills,
si guarden la seva aliança. R.

Al·leluia Cf. Mt 11,25
Us enaltim, Pare,
Senyor del cel i de la terra,
perquè heu revelat als senzills
els misteris del Regne.

Evangeli Mc 10,13-16
Qui no rebi el regne de Déu com el rep un nen no hi entrarà pas
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, la gent portava a Jesús uns nens perquè els imposés les mans, però els deixebles renyaven els qui els havien portat. A Jesús li sabé greu que els renyessin, i els digué: «Deixeu venir els nens, no els exclogueu, el Regne de Déu és per als qui són com ells. Us ho dic amb tota veritat: Qui no rebi el Regne de Déu com el rep un nen no hi entrarà pas». I els prenia als braços i els beneïa imposant-los les mans.