DIJOUS DE LA SETMANA VII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Sir 5,1-10; Sir grec 5,1-8
No triguis a convertir-te al Senyor
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
No et refiïs de la teva riquesa pensant que ja tens tot el que cal. No et refiïs del teu poder per a fer tot el que et sembla; no pensis: «Qui pot resistir el meu poder?» El Senyor defensa els perseguits. No diguis: «He pecat, i no passa res». És que ell és Déu-molt-pacient. No cometis tranquil·lament noves culpes, refiant-te del perdó de Déu, pensant: «El Senyor és molt compassiu i ens perdonarà les culpes, ni que siguin moltes». Ell es compadeix, però també s'indigna, i descarrega el seu enuig en els culpables. No triguis a convertir-te al Senyor, no ho deixis cada dia per demà, perquè el seu càstig arriba de sobte i al moment del judici t'arrabassaria. No et refiïs de les riqueses enganyoses, que el dia que Déu s'indignarà no et serviran de res.

Salm responsorial 1,1-2.3.4 i 6 (R.: Salm 39,5a)
Feliç l'home
que no es guia pels consells dels injustos,
ni va pels camins dels pecadors,
ni s'asseu al ròdol burleta dels descreguts.
Estima de cor la llei del Senyor,
la repassa meditant-la nit i dia.

R. Feliç l'home que té posada
en el Senyor la seva confiança.

Serà com un arbre que arrela vora l'aigua:
dona fruit quan n'és el temps
i mai no es marceix el seu fullatge,
duu a bon terme tot el que emprèn. R.

No serà així la sort dels injustos;
seran com la palla escampada pel vent.
El Senyor empara els camins dels justos,
i els dels culpables acaben malament. R.

Al·leluia 1Te 2,13
Acolliu la paraula de Déu
com allò que és de veritat:
paraula de Déu, i no paraula d'homes.

Evangeli Mc 9,41-50
Val més que entris a la vida sense mà,
i no que vagis amb totes dues mans a l'infern
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Tothom qui us doni un vas d'aigua pel meu nom, perquè sou de Crist, us dic amb tota veritat que no quedarà sense recompensa. Però a aquell que allunya de mi un d'aquests petits que tenen fe, valdria més que el tiressin al mar amb una mola d'ase lligada al coll.
Si la teva mà et fa caure en pecat, talla-te-la. Val més que entris a la vida sense mà, i no que vagis amb totes dues mans a l'infern, al foc que no s'apaga. Si el teu peu et fa caure en pecat, talla-te'l. Val més que entris a la vida sense peu, i no que siguis llençat amb tots dos peus a l'infern. I si el teu ull et fa caure en pecat, treu-te'l. Val més que entris al Regne de Déu amb un sol ull, i no que siguis llençat amb tots dos ulls a l'infern, on el corc no mor mai i el foc no s'apaga. Perquè cadascú haurà de passar la prova de ser salat amb foc. La sal és bona, però si perdés la salabror, amb què la tornarien salada? No perdeu la sal i viviu en pau entre vosaltres».