DIMARTS DE LA SETMANA III DURANT L'ANY / II


Lectura primera 2S 6,12b-15.17-19
David i el poble d'Israel
acompanyaven l'arca del Senyor enmig d'aclamacions
Lectura del segon llibre de Samuel
En aquells dies, David va fer traslladar l'arca de Déu de la casa d'Obed-Edom a la ciutat de David. El trasllat fou una gran festa. Quan els portants de l'arca del Senyor havien fet sis passos, David sacrificà un vedell i un moltó. David, vestit només amb un faldar de lli, saltava amb totes les forces davant el Senyor. Ell i tot el poble d'Israel acompanyaren l'arca del Senyor enmig d'aclamacions i al so dels corns, i la col·locaren al seu lloc dintre el tabernacle que David li havia preparat. David oferí a l'altar víctimes d'holocaust i de comunió i, acabat d'oferir-les, beneí el poble en nom del Senyor de l'univers i manà que distribuïssin a cadascú, a tota la multitud del poble d'Israel, homes i dones, un panet amb carn rostida i un pastís de panses. Després tothom se'n tornà a casa seva.

Salm responsorial 23,7.8.9.10 (R.: cf. 8a)
Portals, alceu les llindes;
engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d'entrar el rei de la glòria.

R. El Senyor és el rei de la glòria.

Qui és aquest rei de la glòria?
És el Senyor, valent i poderós,
és el Senyor, victoriós en el combat. R.

Portals, alceu les llindes;
engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d'entrar el rei de la glòria. R.

Qui és aquest rei de la glòria?
És el Senyor, Déu de l'univers,
és aquest el rei de la glòria. R.

Al·leluia Cf. Mt 11,25
Us enaltim, Pare, Senyor del cel i de la terra,
perquè heu revelat als senzills els misteris del Regne.

Evangeli Mc 3,31-35
Tothom qui compleix la voluntat de Déu és el meu parent,
la meva parenta, la meva mare
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, arriba la mare de Jesús amb els seus germans i, de fora estant, el fan cridar. La gent que seia al voltant d'ell li diu: «La vostra mare i els vostres germans són aquí fora, que us volen veure». Ell els respon: «Qui són la meva mare i els meus germans?» Llavors mirant els qui seien tot al voltant, diu: «Aquests són la meva mare i els meus germans: tothom qui compleix la voluntat de Déu és el meu germà, la meva germana, la meva mare».