DIJOUS DE LA SETMANA XXIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera 1C 8,1b-7.11-13
Gravar la consciència poc formada d'un germà
seria pecar contra Crist
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, la consciència de conèixer la veritat enorgulleix, mentre que l'amor edifica. Els qui s'han fet la il·lusió de conèixer alguna cosa encara no han après com han de conèixer. Déu només reconeix els qui l'estimen. Pel que fa, doncs, a la qüestió de si és permès de menjar la carn immolada als ídols, tots estem d'acord que els ídols no són res i que hi ha només un sol Déu. És veritat que la gent dona el nom de «déus» a molts personatges en el cel i a la terra, com si hi haguessin molts déus i molts senyors. Però, per a nosaltres, només hi ha un sol Déu, el Pare, origen de tot l'univers, i al qual nosaltres estem destinats: i només hi ha un Senyor, Jesucrist, a través del qual tot l'univers té el seu origen i a través del qual nosaltres anem al Pare.
Però no tothom treu les conseqüències d'aquesta veritat. Alguns, avesats fins ara a la idolatria, mengen aquella carn, com si realment fos consagrada als ídols, i això grava la seva consciència, encara poc formada. En aquest cas, el coneixement que tu tens faria que es perdés ell, el germà més feble, pel qual Crist va morir. D'aquesta manera pecaries contra un germà, gravant la seva consciència poc formada, i així pecaries contra Crist. Ben cert, si el menjar ha de fer caure un germà meu, no tastaré carn mai de la vida: és un germà meu, i no el vull escandalitzar!

Salm responsorial 138,1-3.13-14ab.23-24 (R.: 24b)
Heu penetrat els meus secrets, Senyor,
i em coneixeu,
vós veieu quan m'assec o quan m'aixeco,
descobriu de lluny estant els meus propòsits,
sabeu bé si camino o si reposo,
us són coneguts tots els meus passos.

R. Guieu-me, Senyor, per camins eterns.

Vós heu creat el meu interior,
m'heu teixit en les entranyes de la mare.
Us dono gràcies
per haver-me fet tan admirable,
és meravellosa la vostra obra. R.

Déu meu, penetreu els meus secrets,
per conèixer el meu cor,
examineu-me per conèixer què desitjo.
Mireu que no vagi per camins d'idolatria,
guieu-me per camins eterns. R.

Al·leluia 1Jo 4,12
Si ens estimem, Déu està en nosaltres,
i dintre nostre el seu amor és tan gran que ja no hi falta res.

Evangeli Lc 6,27-38
Sigueu compassius com ho és el vostre Pare
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «A vosaltres que escolteu, jo us dic: Estimeu els enemics, feu bé als qui no us estimen, beneïu els qui us maleeixen, pregueu per aquells que us ofenen. Si algú et pega en una galta, para-li l'altra. Si algú et pren el mantell, no li neguis el vestit. Dona a tothom qui et demani, i no reclamis allò que és teu als qui t'ho hagin pres. Feu als altres allò que voleu que ells us facin. Si estimeu els qui us estimen, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors estimen aquells que els estimen. Si feu bé als qui us en fan, qui us ho ha d'agrair? També ho fan els pecadors. Si presteu diners als qui de cert us els tornaran, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors presten diners als pecadors quan saben que els recobraran. Però vosaltres heu d'estimar els enemics, heu de fer bé i de prestar sense esperar de rescabalar-vos: llavors la vostra recompensa serà gran i sereu fills de l'Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els dolents.
Sigueu compassius com ho és el vostre Pare. No judiqueu, i Déu no us judicarà. No condemneu, i Déu no us condemnarà. Absoleu, i Déu us absoldrà. Doneu, i Déu us donarà. Us abocarà a la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. Déu us farà la mesura que vosaltres haureu fet».