DIMECRES DE LA SETMANA XXVIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ga 5,18-25
Els qui són de Jesucrist
han clavat a la creu totes les passions i els desigs de la carn
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia
Germans, si us deixeu conduir per l'Esperit, no esteu subjectes a la Llei. És ben clar on porten els impulsos terrenals: a la fornicació i a d'altres desordres, a la idolatria, als maleficis, a les enemistats, discòrdies, gelosies, enrabiades, rivalitats, divisions, sectarismes, enveges, excés de beure, orgies i coses semblants. Ja us vaig advertir, i us adverteixo encara, que ningú dels qui obren així no podrà heretar el Regne de Déu.
Però els fruits de l'Esperit són l'amor, el goig, la pau, la paciència, la bondat, la fidelitat, la mansuetud, la sobrietat. La Llei no ha estat pas donada contra res d'això. Els qui són de Jesucrist han clavat a la creu totes les passions i els desigs terrenals. Ja que l'Esperit ens dona la vida, deixem-nos guiar per l'Esperit.

Salm responsorial 1,1-2.3.4 i 6 (R.: cf. Jo 8,12)
Feliç l'home que no es guia pels consells dels injustos,
ni va pels camins dels pecadors,
ni s'asseu al ròdol burleta dels descreguts.
Estima de cor la llei del Senyor,
la repassa meditant-la nit i dia.

R. El qui us segueix, Senyor, té la llum de la vida.

Serà com un arbre que arrela vora l'aigua:
dona fruit quan n'és el temps
i mai no es marceix el seu fullatge,
duu a bon terme tot el que emprèn. R.

No serà així la sort dels injustos;
seran com la palla escampada pel vent.
El Senyor empara els camins dels justos,
i els dels culpables acaben malament. R.

Al·leluia Jo 10,27
Les meves ovelles reconeixen la meva veu,
diu el Senyor;
també jo les reconec i elles em segueixen.

Evangeli Lc 11,42-46
Ai de vosaltres, fariseus!
Ai de vosaltres també, mestres de la Llei!
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, el Senyor digué: «Ai de vosaltres, fariseus, que pagueu a Déu el delme fins i tot de la menta, de la ruda, i de qualsevol llegum, però us passa per alt la pràctica de la justícia i de l'amor de Déu! Això és el que havíeu de complir, sense passar per alt allò altre. Ai de vosaltres, fariseus! Com us agrada d'ocupar els primers seients a les sinagogues i que la gent us saludi a les places! Ai de vosaltres! Sou com sepulcres que no es veuen, i que la gent, sense saber-ho, hi passa pel damunt».
Un entès en la Llei li digué: «Mestre, amb tot això que dieu ens esteu ofenent també a nosaltres». Jesús respongué: «Sí, ai de vosaltres també, mestres de la Llei, que carregueu als homes farcells difícils de portar, però vosaltres no els toqueu ni amb un sol dit!»