DIMECRES DE LA SETMANA XXVII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ga 2,1-2.7-14
Reconegueren la gràcia que Déu m'ha concedit
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia
Germans, una altra vegada, catorze anys més tard, advertit per una revelació, vaig pujar a Jerusalem amb Bernabé. M'hi vaig emportar també Titus. En una entrevista amb les persones reconegudes com a dirigents, vaig exposar la manera com predico als pagans la Bona Nova, per tenir la seguretat que tot el que havia fet, i encara faig, no va desencaminat. Ells van veure clarament que Déu m'ha confiat l'evangelització dels pagans incircumcisos, igual com ha confiat a Pere la dels jueus, que són circumcidats. Déu mateix, que va fer de Pere l'apòstol dels circumcisos, ha fet també de mi l'apòstol dels qui no ho són. Per això Jaume, Quefes i Joan, considerats com a columnes de l'Església, reconegueren la gràcia que Déu m'ha concedit, i, en senyal de comunió, ens donaren la mà, a Bernabé i a mi, perquè evangelitzéssim els qui no són jueus, com ells evangelitzen els jueus. Només van demanar-nos que ens recordéssim dels seus pobres, i això és el que he mirat de fer amb tot l'interès.
Però quan Quefes vingué a Antioquia, el vaig contradir obertament, perquè el que feia no estava bé. Primer menjava amb els incircumcisos, però quan van venir alguns de part de Jaume, ja no hi va menjar més, i se'n separà, per por dels jueus. Aleshores, els altres jueus cristians van imitar la seva insinceritat: fins i tot Bernabé acabà fent com ells. Jo, quan vaig veure que allò no s'avenia amb la veritat de l'evangeli, vaig dir públicament a Quefes: «Si tu, que ets jueu, has deixat de viure com els jueus i t'havies acomodat als qui no ho són, com és que, a ells, els obligues ara a fer com els jueus?»

Salm responsorial 116,1.2 (R.: Mc 16,15)
Lloeu el Senyor, tots els pobles,
glorifiqueu-lo, totes les nacions.

R. Aneu, anuncieu l'evangeli per tot el món.

O bé:
Al·leluia.

El seu amor per nosaltres és immens,
la fidelitat del Senyor durarà sempre. R.

Al·leluia Rm 8,15b
Heu rebut un esperit que ens ha fet fills
i ens fa cridar: Abbà, Pare!

Evangeli Lc 11,1-4
Senyor, ensenyeu-nos una pregària
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
Un dia Jesús pregava en un indret. Quan hagué acabat, un dels deixebles li demanà: «Senyor, ensenyeu-nos una pregària com la que Joan ensenyà als seus deixebles». Jesús els digué: «Quan pregueu digueu: Pare, que sigui honorat el vostre nom, que vingui el vostre Regne, doneu-nos cada dia el nostre pa, i perdoneu-nos els pecats, que nosaltres mateixos també perdonem tots els qui ens han ofès, i no permeteu que caiguem en la temptació».