DIMECRES DE LA SETMANA XXI DURANT L'ANY / II


Lectura primera 2Te 3,6-10.16-18
Qui no vulgui treballar, que no mengi
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Tessalònica
Germans, en nom de Jesucrist, el Senyor, us manem que us aparteu de qualsevol germà que visqués desvagat i no seguís l'ensenyament que us vam donar. Ja sabeu què heu de fer si voleu imitar-nos. Entre vosaltres no vivíem mai desvagats, i a ningú no demanàvem de franc el pa que menjàvem, sinó que ens escarrassàvem treballant nit i dia, per no afeixugar ningú dels vostres. No és que no tinguem dret a la nostra manutenció, però volíem donar-vos un exemple amb la nostra vida, perquè vosaltres l'imitéssiu. Recordeu que quan érem entre vosaltres us repetíem aquesta regla: «Qui no vulgui treballar, que no mengi».
Que el mateix Senyor de la pau us la doni sempre i de tota manera. El Senyor sigui amb tots vosaltres. Aquesta salutació, l'escric jo, Pau. És la meva lletra. Així firmo totes les cartes. Que la gràcia de Jesucrist, el nostre Senyor, sigui amb tots vosaltres.

Salm responsorial 127,1-2.4-5 (R.: cf. 1a)
Feliç tu, fidel del Senyor,
que vius seguint els seus camins.
Menjaràs del fruit del teu treball,
seràs feliç i tindràs sort.

R. Feliços vosaltres, fidels del Senyor.

És així com els fidels del Senyor
seran beneïts.
Que el Senyor et beneeixi des de Sió.
Que tota la vida puguis veure
prosperar Jerusalem. R.

Al·leluia 1Jo 2,5
Els qui fan cas de la paraula de Jesucrist
han arribat de debò a estimar Déu perfectament.

Evangeli Mt 23,27-32
Sou fills dels qui van matar els profetes
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué: «Ai de vosaltres, mestres de la Llei i fariseus hipòcrites, sou com els sepulcres emblanquinats, que de fora fan bonic, però per dintre són plens d'ossos i de brutícia. Igualment vosaltres, vistos de fora, sembleu gent de bé, però per dintre sou plens d'hipocresia i de maldat. Ai de vosaltres, mestres de la Llei i fariseus hipòcrites, que construïu monuments sepulcrals als profetes i decoreu les tombes dels justos, i dieu: Si haguéssim viscut en temps dels nostres pares, no hauríem pres part en la mort dels profetes. Dient això, reconeixeu que sou fills dels que els van matar. Au, doncs, acabeu vosaltres d'omplir la mesura!»