DILLUNS DE LA SETMANA XV DURANT L'ANY / II


Lectura primera Is 1,10-17
Renteu-vos.
Traieu-me de davant els ulls tot el mal que feu
Lectura del llibre d'Isaïes
«Escolteu la paraula del Senyor, nobles de Sodoma! Sentiu l'oracle del nostre Déu, poble de Gomorra! Què se me'n dona que m'oferiu tantes víctimes, diu el Senyor. Estic embafat dels anyells que cremeu i del sagí dels xais! La sang dels vedells, dels moltons i dels cabrits no em diu res. Qui us ha demanat mai tot això? Quan em veniu a veure, esteu atropellant els atris del meu temple. No em vingueu més amb ofrenes sense valor, em repugna el perfum dels sacrificis. Diades de lluna nova, repòs festiu, aplecs religiosos, descans i dejunis, ja no els puc sofrir.
Detesto amb tota l'ànima les vostres celebracions de cada mes i les altres solemnitats: se m'han fet pesades, estic cansat d'aguantar-les. Quan esteneu les mans per pregar, aparto els ulls i, per més oracions que feu, no les escolto, perquè teniu les mans tacades de sang. Renteu-vos fins que quedeu nets. Traieu-me de davant els ulls tot el mal que feu. No perjudiqueu els altres, apreneu de fer-los bé. Sigueu justos, defenseu els oprimits, sosteniu la causa dels orfes i les reclamacions de les viudes».

Salm responsorial 49,8-9.16bc-17.21 i 23 (R.: 23b)
No és pas pels sacrificis que et reprenc:
sé que no et canses d'oferir holocaustos.
Acceptaré vedells de casa teva
o bocs dels teus ramats?

R. L'home que viu honradament
veurà la salvació de Déu.

Com goses predicar els meus preceptes
i parlar de la meva aliança,
tu que no acceptes els avisos,
i tant se te'n dona del que et mano? R.

He de callar, mentre fas tot això?
Et pensaves que seria com tu?
Te n'acuso, t'ho retrec a la cara.
El qui m'ofereix accions de gràcies
reconeix la meva glòria.
L'home que viu honradament
veurà la salvació de Déu. R.

Al·leluia Mt 5,10
Feliços els perseguits pel fet de ser justos:
el Regne del cel és per a ells.

Evangeli Mt 10,34-11,1
No he vingut a portar la pau, sinó l'espasa
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «No us penseu que he vingut a portar la pau a la terra. No he vingut a portar la pau, sinó l'espasa. He vingut a desunir el fill i el pare, la filla i la mare, la nora i la sogra. Els enemics de cadascú seran els mateixos de casa seva.
Qui estima el pare o la mare més que a mi no és bo per venir amb mi. Qui estima els fills o les filles més que a mi no és bo per venir amb mi. Qui no pren la seva creu i m'acompanya no és bo per venir amb mi. Els qui vulguin guardar la vida en poder seu, la perdran, però els que per causa meva l'hauran perduda, la retrobaran. Qui us acull a vosaltres m'acull a mi, i qui m'acull a mi acull el qui m'ha enviat. Qui acull un profeta perquè és profeta tindrà la recompensa dels profetes, qui acull un just perquè és just tindrà la recompensa dels justos, i tothom qui doni un vas d'aigua fresca a un d'aquests petits, només perquè és el meu deixeble, us ho dic amb tota veritat, no quedarà sense recompensa».
Quan Jesús acabà de fer als dotze deixebles aquestes recomanacions, se n'anà a predicar i a ensenyar pels pobles d'aquella regió.