21 de setembre

SANT MATEU, APÒSTOL I EVANGELISTA

FestaLectura primera Ef 4,1-7.11-13
És ell qui ha fet a uns el do de ser apòstols,
a d'altres el de ser evangelistes
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes
Germans, jo, pres per causa del Senyor, us prego que visqueu com ho demana la vocació que heu rebut, amb tota humilitat i mansuetud, amb paciència, suportant-vos amb amor els uns als altres, no escatimant cap esforç per estrènyer la unitat de l'esperit amb els lligams de la pau. Un sol cos i un sol esperit, com és també una sola l'esperança que neix de la vocació rebuda. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare de tots, que està per damunt de tot, actua a través de tot i és present en tot. Però, cadascun de nosaltres ha rebut la gràcia segons la mesura de la generositat del Crist.
És ell qui ha fet a uns el do de ser apòstols, a d'altres el de ser profetes, a d'altres el de ser evangelistes, pastors o mestres, i així ha preparat els qui formen el seu poble sant per a una obra de servei, per edificar el cos de Crist, fins que ens trobarem units uns i altres constituint tots, en la unitat de la fe i del coneixement del Fill de Déu, l'home perfecte, l'home que arriba a la talla de la plenitud de Crist.

Salm responsorial 18,2-3.4-5 (R.: 5a)
El cel parla de la glòria de Déu,
l'estelada anuncia el que han fet les seves mans.
Els dies l'un a l'altre es transmeten el missatge,
l'una a l'altra se'l revelen les nits.

R. La seva crida s'escampa a tota la terra.

Silenciosament, sense paraules,
sense que ningú els senti la veu,
la seva crida s'escampa a tota la terra,
escolten el seu llenguatge fins als límits del món. R.

Al·leluia
Oh Déu, us lloem,
Senyor, us glorifiquem.
El cor gloriós dels apòstols
us dona lloança.

Evangeli Mt 9,9-13
Vine amb mi. Ell s'aixecà i se n'anà amb Jesús
Lectura de l'Evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús, tot passant, veié un home, que es deia Mateu, assegut al teloni i li digué: «Vine amb mi». Ell s'aixecà i se n'anà amb Jesús. Després mentre era a taula a casa seva, altres publicans i pecadors es posaren també a taula amb Jesús i els seus deixebles. Els fariseus se n'adonaren i deien als deixebles: «Per què el vostre mestre menja amb publicans i pecadors?». Ho sentí Jesús i els digué: «El metge no el necessiten els qui estan bons; sinó els malalts. Aneu a aprendre què volen dir aquelles paraules: "El que jo vull és amor, i no ofrena de víctimes". No he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors».