15 de setembre

MARE DE DÉU DELS DOLORS

Memòria


L'evangeli d'aquesta memòria és propi.
La lectura primera és de la fèria corresponent.

Al·leluia
Feliç la Verge Maria,
que al peu de la creu de Jesús
meresqué, sense morir, la palma del martiri.

Evangeli Jo 19,25-27
La bona mare s'entristia i patia
mentre veia els sofriments del seu Fill
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i la germana de la seva mare, Maria, la dona de Cleofàs, i Maria Magdalena. Jesús veié la seva mare i, al costat d'ella, el deixeble que ell estimava, i digué a la mare: «Dona, aquí tens el teu fill». Després digué al deixeble: «Aquí tens la teva mare». I d'aleshores ençà el deixeble l'acollí a casa seva.

O bé:

Evangeli Lc 2,33-35
A tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, el pare de Jesús i la seva mare estaven meravellats d'això que es deia d'ell. Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare: «Aquest noi serà motiu que molts caiguin a Israel i molts d'altres s'alcin; serà una senyera combatuda, i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima; així es revelaran els sentiments amagats als cors de molts».