DIMARTS DE LA SETMANA VII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Jm 4,1-10
Demaneu i no rebeu, perquè demaneu malament
Lectura de la carta de sant Jaume
Germans meus estimats, d'on venen entre vosaltres les lluites i les baralles? No venen dels desigs de plaer que es conjuren en el vostre cos? Desitgeu coses que no teniu, i per això mateu. Envegeu coses que no podeu aconseguir, i per això lluiteu i us baralleu. Però vosaltres no teniu perquè no demaneu. O bé demaneu i no rebeu, perquè demaneu malament, amb la intenció de malgastar-ho tot en els plaers. Adúlters! No sabeu que enamorar-se de coses mundanes és renyir amb Déu? Els qui volen ser amics del món es tornen enemics de Déu.
L'Escriptura diu que Déu s'estima amb gelosia l'Esperit que ha fet habitar en nosaltres. No us penseu que ho digui perquè sí! Però el favor de Déu encara és més gran. Per això diu l'Escriptura: «Als descreguts, que de tot fan burla, Déu els correspon burlant-se'n, però als humils, els concedeix el seu favor». Per tant, sotmeteu-vos a Déu. Resistiu al diable, i el diable fugirà. Acosteu-vos a Déu, i Déu s'acostarà. Pecadors, irresoluts, renteu-vos les mans, purifiqueu els vostres cors! Apeneu-vos de la vostra sort, planyeu-vos-en i ploreu. Que el vostre riure es converteixi en dol i la vostra alegria en tristesa. Humilieu-vos davant el Senyor, i ell us enaltirà.

Salm responsorial 54,7-8.9-10a.10b-11.23 (R.: 23a)
Oh, si tingués les ales del colom!
D'una volada aniria a aixoplugar-me.
Fugiria errant, ben lluny,
i m'estaria al desert.

R. Deixa en mans del Senyor el teu destí;
ell et mantindrà.

De pressa buscaria un recer
contra l'huracà.
El Senyor els desconcerta,
i divideix les seves llengües. R.

Veig a la ciutat
violències i discòrdies;
nit i dia, per les muralles,
hi ha qui fa la ronda. R.

Deixa en mans del Senyor el teu destí;
ell et mantindrà
i no permetrà mai de la vida
que sucumbeixi el just. R.

Al·leluia Ga 6,14
Déu me'n guard de gloriar-me
en res que no sigui la creu de nostre Senyor Jesucrist.
En ella, és com si el món fos crucificat per a mi i jo per al món.

Evangeli Mc 9,30-37
El Fill de l'home serà entregat...
Si algú vol ser el primer ha de ser el servidor de tots
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús i els deixebles passaven per Galilea, però Jesús no volia que ho sabés ningú. Instruïa els seus deixebles dient-los: «El Fill de l'home serà entregat en mans dels homes, el mataran i, un cop mort, ressuscitarà al cap de tres dies». Ells no entenien què volia dir, però no gosaven fer-li preguntes.
Arribaren a Cafar-Naüm. Un cop a casa, els preguntà: «Què discutíeu pel camí?» Però ells callaven, perquè pel camí havien discutit quin d'ells seria el més important. Aleshores s'assegué, cridà els dotze i els digué: «Si algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i el servidor de tots». Després feu venir un noi, el posà al mig, el prengué als braços i els digué: «Qui acull un d'aquests nois perquè porta el meu nom, m'acull a mi, i qui m'acull a mi, no m'acull a mi, sinó el qui m'ha enviat».