DIVENDRES DE LA SETMANA XVI DURANT L'ANY / II


Lectura primera Jr 3,14-17
Us donaré pastors segons el meu cor;
totes les nacions es reuniran a Jerusalem
Lectura del llibre de Jeremies
Torneu, fills desencaminats, diu l'oracle del Senyor. Jo soc Senyor vostre: jo en prendré un d'una ciutat i dos d'un clan, i us conduiré a Sió. Us donaré pastors segons el meu cor, que us pasturaran amb coneixement i seny. Sereu fecunds i us multiplicareu en el país. Aquells dies, diu l'oracle del Senyor, ja no parlaran més de «l'Arca de l'aliança del Senyor»; ja no hi pensaran ni se'n recordaran, no la trobaran a faltar ni se'n faran mai més cap. En aquell temps donaran a Jerusalem el nom de Tron-del-Senyor; totes les nacions s'hi reuniran per honorar el nom del Senyor, i no seguiran més l'obstinació del seu cor pervertit.

Salm responsorial Jr 31,10.11-12ab.13 (R.: cf. 10d)
Escolteu, estrangers, una paraula del Senyor,
anuncieu-la lluny, a les illes:
«El qui havia dispersat Israel l'aplegarà,
i el guardarà com un pastor el seu ramat».

R. El Senyor ens guardarà
com un pastor el seu ramat.

El Senyor ha redimit Israel,
l'allibera de les mans dels més forts.
Vindran a les altures de Sió cridant de goig,
sota la llum de l'abundor del Senyor. R.

Dansaran d'alegria les noies,
i estaran contents joves i vells.
«Canviaré el dol en dies de festa,
els consolaré de les penes i els alegraré». R.

Al·leluia Cf. Lc 8,15
Feliços els qui amb cor bo i dòcil
guarden la paraula de Déu,
i donen fruit amb perseverança.

Evangeli Mt 13,18-23
Aquells que han sentit la predicació del Regne
i l'han entesa i donen fruit
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Escolteu vosaltres què vol dir la paràbola del sembrador. La llavor sembrada arran del camí vol dir que a tots aquells que escolten la predicació del Regne però no l'entenen, el Maligne els pren la llavor sembrada en els seus cors. La llavor sembrada en un terreny rocós vol dir aquells que reben amb alegria la predicació del Regne així que la senten, però només per un moment; no arrela dintre d'ells, i tan bon punt es troben amb dificultats o amb persecucions per la paraula que havien rebut, sucumbeixen de seguida. La llavor sembrada enmig dels cards vol dir aquells que han sentit la predicació del Regne, però les preocupacions del món present i la seducció de les riqueses l'ofeguen i no dona fruit. La llavor sembrada en terra bona vol dir aquells que han sentit la predicació del Regne i l'han entesa, i per això dona fruit: o cent, o seixanta, o trenta».