DILLUNS DE LA SETMANA VI DURANT L'ANY / II


Lectura primera Jm 1,1-11
Superant la prova, els creients us refermeu en la constància,
perquè sigueu bons del tot
Comença la carta de sant Jaume
Jaume, servent de Déu i de Jesucrist, el Senyor, saluda les dotze tribus disperses pel món. Germans meus, sempre que passeu proves, siguin quines siguin, tingueu-vos per molt feliços: heu de saber que, superant la prova, els creients us refermeu en la constància. I la constància ha de dur les obres a bon terme, perquè sigueu vosaltres mateixos bons del tot, i no us falti res.
Si algun de vosaltres no té la saviesa necessària, que la demani a Déu, i ell, que dona de bona gana, sense doldre-li, la hi donarà. Però que la demani amb fe, sense dubtar, perquè els qui dubten són com les ones de la mar, quan el vent hi bufa. Un home així, d'esperit indecís, inconstant en tot el que fa, que no s'afiguri poder rebre res del Senyor! Que els germans humils es gloriïn quan Déu els exalça, però els rics que es gloriïn, més aviat, quan Déu els humilia, perquè passaran com la florida de l'herba: així que el sol puja i comença a cremar, l'herba s'asseca, cau la seva flor i s'esvaeix tot aquell esclat. Així es marciran els rics i els seus negocis.

Salm responsorial 118,67.68.71.72.75.76 (R.: 77a)
Quan encara no sofria, vivia esgarriat,
però ara tinc presents les promeses.

R. Que m’arribi la vostra misericòrdia i viuré.

Vós sou bo, vós feu el bé;
feu que aprengui els vostres decrets. R.

M'ha fet bé haver sofert tantes penes:
hi aprenc els vostres decrets. R.

M'estimo més la llei que surt dels vostres llavis,
que mil monedes d'or o de plata. R.

Senyor, sou just, ho reconec,
i és amb raó que he sofert tantes penes. R.

Que el vostre amor em conforti,
com vau prometre al vostre servent. R.

Al·leluia Jo 14,6
Jo soc el camí, la veritat i la vida,
diu el Senyor;
ningú no ve al Pare sinó per mi.

Evangeli Mc 8,11-13
Per què demanen un senyal, els homes d'aquesta generació?
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, els fariseus començaren a discutir amb Jesús i li demanaven un senyal del cel, per posar-lo a prova. Ell sospirà profundament i digué: «Per què demanen un senyal, els homes d'aquesta generació? Us dic amb tota veritat que no els en serà donat cap». I Jesús els deixà, s'embarcà altra vegada i se n'anà a l'altra riba del llac.