26 de gener

SANTS TIMOTEU I TITUS, BISBES

Memòria


La lectura primera d'aquesta memòria és pròpia.
L'evangeli és el de la fèria corresponent.


Lectura primera 2Tm 1,1-8
Penso en la fe tan sincera que tens
Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu
Pau, apòstol de Jesucrist per voler de Déu, que compleix en Jesucrist la seva promesa de vida, a Timoteu, fill estimat. Et desitjo la gràcia, la bondat i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el nostre Senyor. Et recordo sempre, de nit i de dia, en les meves pregàries, i dono gràcies a Déu, a qui adoro seguint els meus avantpassats. Tinc presents les teves llàgrimes, i enyoro de veure't i omplir-me d'aquest goig. Penso en la fe tan sincera que tens, i que ja tenien primer la teva àvia Lois i la teva mare Eunica. I tu la tens igual, n'estic segur. Per això et recomano que procuris revifar la flama del do de Déu que portes en virtut de la imposició de les meves mans. L'Esperit que Déu ens ha donat no és de covardia, sinó de fermesa, d'amor i de seny. Per tant, no t'avergonyeixis ni del testimoni que donà el nostre Senyor, ni de mi, que estic empresonat per ell; tot el que has de sofrir juntament amb l'obra de l'evangeli, suporta-ho amb la fortalesa que Déu ens dona.

O bé:

Lectura primera Tt 1,1-5
A Titus, fill veritable en la fe que ens uneix
Comença la carta de sant Pau a Titus
Pau, servent de Déu, apòstol de Jesucrist, enviat per conduir els elegits a la fe i al coneixement de la religió veritable, en l'esperança de la vida eterna. Déu, que no menteix, l'havia promesa des de temps immemorial i, arribat el moment apropiat, ha fet conèixer la seva paraula, per la predicació que m'ha estat confiada, tal com ho ha disposat Déu, el nostre Salvador. Titus, fill veritable en la fe que ens uneix: et desitjo la gràcia i la pau de Déu Pare i de Jesucrist, el nostre Salvador. Et vaig deixar a Creta perquè acabessis d'arranjar el que faltava, i a cada població posessis preveres que reunissin les condicions que jo et vaig indicar.

Salm responsorial 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 (R.: cf. 3)
Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu al Senyor, arreu de la terra,
canteu al Senyor, beneïu el seu nom.

R. Conteu a tots els pobles els prodigis del Senyor.

Anuncieu de dia en dia que ens ha salvat,
conteu a les nacions la seva glòria,
conteu a tots els pobles els seus prodigis. R.

Doneu al Senyor, famílies i pobles,
doneu al Senyor honor i majestat,
tributeu al Senyor l'honor del seu nom. R.

Digueu a tots els pobles: «El senyor és rei».
Manté ferm tot el món, incommovible,
sentencia amb raó les causes dels pobles R.

L'evangeli és el de la fèria corresponent.