Dia 18 de desembre


Lectura primera Jr 23,5-8
Faré germinar un rebrot legítim del llinatge de David
Lectura del llibre de Jeremies
«Venen dies, diu l'oracle del Senyor, que faré germinar un rebrot legítim del llinatge de David, i serà un rei excel·lent, que farà regnar en el país la justícia i el bé. En els seus dies Judà no sofrirà cap mal i Israel viurà segur; el seu nom serà: El-Senyor-és-el-nostre-bé. Per això venen dies, diu l'oracle del Senyor, que ja no juraran més "per la vida del Senyor que va treure els israelites del país d'Egipte", sinó "per la vida del Senyor que va treure el llinatge d'Israel del país del Nord i de tots els altres països", on l'havia bandejat, i el va fer venir perquè tornés a habitar al seu territori».

Salm responsorial 71,1-2.12-13.18-19 (R.: 7)
Déu meu, doneu al rei el vostre dret;
doneu al príncep la vostra rectitud.
Que governi amb justícia el vostre poble,
que sigui recte amb els humils.

R. Que el benestar floreixi als seus dies,
i mesos i anys abundi la pau.

Salvarà els pobres que reclamen,
els desvalguts que no tenen defensor.
S'apiadarà dels pobres i dels febles,
els salvarà de la mort. R.

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
l'únic que fa meravelles;
sigui sempre beneït el seu nom gloriós;
que la seva glòria ompli la terra.
Amén, amén. R.

Al·leluia
Adonai, cap de la casa d'Israel,
que al Sinaí donàreu la llei a Moisès:
veniu a redimir-nos amb el poder del vostre braç.

Evangeli Mt 1,18-24
Jesús naixerà de Maria, l'esposa de Josep, fill de David
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
Jesús, el Messies, vingué al món d'aquesta manera: Maria, la seva mare, promesa amb Josep, abans de viure junts, es trobà que esperava un fill per obra de l'Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home bo, no volent fer-ho saber públicament, es proposava de desfer en secret l'acord matrimonial. Mentre ell hi pensava, se li aparegué en somni un àngel del Senyor que li digué: «Josep, fill de David, no tinguis por de prendre a casa teva Maria com esposa. És cert que ella ha concebut per obra de l'Esperit Sant; ha de tenir un fill i li has de posar el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble».
Tot això va succeir perquè es complís el que el Senyor havia anunciat pel profeta: «La verge tindrà un fill, i li posaran Emmanuel», que vol dir Déu-és-amb-nosaltres. Josep es despertà i, complint el que l'àngel del Senyor li havia manat, la prengué a casa com esposa.