Dia 2 de gener


Lectura primera 1Jo 2,22-28
Reteniu sempre allò que vau sentir des del principi
Lectura de la primera carta de sant Joan
Estimats, qui és l'home mentider? No és el qui nega que Jesús sigui el Messies? Aquest és l'Anticrist, que nega tant el Pare com el Fill. El qui nega el Fill es queda sense el Pare. El qui reconeix el Fill té igualment el Pare. Vosaltres, per tant, reteniu sempre allò que vau sentir des del principi. Si continua en vosaltres allò que vau sentir des del principi, també vosaltres continuareu en el Fill i en el Pare. I la promesa que ell mateix ens ha fet és la de donar-nos vida eterna. Us he escrit tot això pensant en els qui us volen desencaminar.
Pel que fa a vosaltres, sé que manteniu la unció de l'Esperit que vau rebre del Fill, i no cal que ningú us doni lliçons. La unció del Fill us alliçona sobre tot el que necessiteu saber; diu la veritat i no ensenya cap error; per tant, manteniu-vos en el Fill, seguint la doctrina que us ensenya la unció de l'Esperit. Fillets, manteniu-vos en el Fill; així, quan ell apareixerà podreu esperar-lo amb confiança i no ens haurem d'avergonyir davant d'ell a l'hora de la seva vinguda.

Salm responsorial 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 3cd)
Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
han sortit victoriosos.

R. Tothom ha vist, d'un cap a l'altre de la terra,
la salvació del nostre Déu.

El Senyor ha revelat la seva ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.
L'ha mogut l'amor que ell guarda fidelment
a la casa d'Israel. R.

Tothom ha vist, d'un cap a l'altre de la terra,
la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor, arreu de la terra,
esclateu en cants i en crits d'alegria. R.

Al·leluia He 1,1-2
Déu antigament havia parlat per boca dels profetes,
però ara ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill.

Evangeli Jo 1,19-28
El qui ve després de mi m'ha passat davant
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
Quan els jueus, des de Jerusalem, van enviar a Joan sacerdots i levites per interrogar-lo, el testimoni de Joan fou aquest. Li preguntaren: «Qui ets tu?» Ell, sense cap reserva, confessà clarament: «Jo no soc el Messies». Li preguntaren: «Qui ets, doncs? Elies?» Els diu: «No el soc». «Ets el Profeta que esperem?» Respongué: «No». Li digueren: «Doncs, qui ets? Hem de donar una resposta als qui ens han enviat: què dius de tu mateix?» Digué: «Soc una veu que crida en el desert: "Aplaneu el camí del Senyor", com diu el profeta Isaïes».
Alguns dels enviats, que eren fariseus, li preguntaren encara: «Per què bateges, doncs, si no ets el Messies, ni Elies, ni el Profeta?» Joan els respongué: «Jo batejo només amb aigua, però, tot i que no el coneixeu, ja teniu entre vosaltres el qui ve després de mi; jo no soc digne ni de deslligar-li la corretja del calçat». Això va passar a Betània, a l'altra banda del Jordà, on Joan batejava.