Dia 3 de gener


Lectura primera 1Jo 2,29-3,6
Ningú dels qui estan en Jesucrist no peca
Lectura de la primera carta de sant Joan
Estimats, sabeu prou que ell és bo; per això heu de reconèixer que tothom qui obra bé és fill de Déu. Mireu quina prova d'amor ens ha donat el Pare: Déu ens reconeix com a fills seus, i ho som. Per això el món no ens reconeix, com no l'ha reconegut a ell. Sí, estimats: ara ja som fills de Déu, però encara no s'ha manifestat com serem; sabem que quan es manifestarà, serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és. I tothom qui té aquesta esperança en ell, es purifica, tal com Jesucrist és pur.
Tothom qui comet un pecat comet un crim, perquè pecar és un crim. Com vosaltres sabeu, Jesucrist aparegué per prendre damunt seu els pecats, ell que no en tenia, de pecats. Ningú dels qui estan en ell no peca; tots els qui pequen és que no l'han vist ni l'han comprès.

Salm responsorial 97,1.3cd-4.5-6 (R.: 3cd)
Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
han sortit victoriosos.

R. Tothom ha vist, d'un cap a l'altre de la terra,
la salvació del nostre Déu.

Tothom ha vist, d'un cap a l'altre de la terra,
la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor, arreu de la terra,
esclateu en cants i en crits d'alegria. R.

Canteu al Senyor les vostres melodies,
canteu-les al so de les cítares;
aclameu el rei, que és el Senyor,
amb trompetes i tocs de corn. R.

Al·leluia Jo 1,14a.12a
El qui és la Paraula es va fer home
i plantà entre nosaltres el seu tabernacle.
A tots els qui l'han rebut
els concedeix poder ser fills de Déu.

Evangeli Jo 1,29-34
Mireu l'anyell de Déu
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
L'endemà, Joan veié que Jesús venia i digué: «Mireu l'anyell de Déu, que pren damunt seu el pecat del món. És aquell de qui jo deia: Després de mi ve un home que m'ha passat davant, perquè, abans que jo, ell ja existia. Jo no sabia qui era, però vaig venir a batejar amb aigua perquè ell es manifestés a Israel». Després Joan testificà: «He vist que l'Esperit baixava del cel com un colom i es posava damunt d'ell. Jo no sabia qui era, però el qui m'envià a batejar amb aigua em digué: "Aquell sobre el qual veuràs que l'Esperit baixa i es posa és el qui bateja amb l'Esperit Sant". Jo ho he vist, i dono testimoni que aquest és el Fill de Déu».