DIJOUS DE LA SETMANA II DE PASQUA


Lectura primera Fets 5,27-33
Nosaltres en som testimonis,
i n'és també testimoni l'Esperit Sant
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, els guardes s'emportaren els apòstols i els presentaren al sanedrí. El gran sacerdot començà així el seu interrogatori: «Us vam prohibir severament d'ensenyar res més en el nom de Jesús, però vosaltres heu omplert Jerusalem de les vostres doctrines i voleu fer-nos culpables de la sang d'aquest home». Pere i els apòstols contestaren: «Obeir Déu és primer que obeir els homes. El Déu dels nostres pares ressuscità Jesús, que vosaltres havíeu mort penjant-lo en un patíbul. La dreta de Déu l'ha enaltit com a Capdavanter i Salvador, per concedir al poble d'Israel la conversió i el perdó dels pecats. Nosaltres en som testimonis, i n'és també testimoni l'Esperit Sant que Déu ha donat a tots els qui l'obeeixen». Ells, en sentir això, s'exasperaven i volien condemnar-los a mort.

Salm responsorial 33,2 i 9.18 i 17.19-20 (R.: 7a)
Beneiré el Senyor en tot moment,
tindré sempre als llavis la seva lloança.
Tasteu, i veureu que n'és, de bo, el Senyor;
feliç l'home que s'hi refugia.

R. Quan els pobres invoquen al Senyor,
ell els escolta.

O bé:
Al·leluia.

Així que criden, el Senyor els escolta
i els treu de tots els perills.
El Senyor es gira contra els malfactors
per esborrar de la terra el seu record. R.

El Senyor és a prop dels cors que sofreixen,
salva els homes que se senten desfets.
Els justos sofreixen molts mals,
però el Senyor sempre els allibera. R.

Al·leluia Jo 20,29
Perquè m'has vist Tomàs, has cregut;
feliços els qui creuran sense haver vist.

Evangeli Jo 3,31-36
El Pare, que estima el Fill,
ho ha deixat tot a les seves mans
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué a Nicodem: «El qui ve de dalt està per damunt de tots. Els qui són de la terra són homes i parlen com els homes. El qui ve del cel està per damunt de tots. Dona testimoni d'allò que ha vist i sentit, però ningú no admet les seves afirmacions. Els qui les admeten acrediten que Déu diu la veritat, perquè l'enviat de Déu transmet les paraules de Déu, ja que Déu li dona sense límit el seu Esperit. El Pare, que estima el Fill, ho ha deixat tot a les seves mans. Els qui creuen en el Fill tenen la vida eterna, però els qui no hi volen creure no la veuran mai, sinó que la severitat de Déu pesa per sempre damunt d'ells.»