DIMECRES DE LA SETMANA II DE PASQUA


Lectura primera Fets 5,17-26
Aquells homes de la presó,
els trobareu al temple predicant al poble
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, el gran sacerdot i tots els qui el voltaven del partit dels saduceus, portats per la seva gelosia, van detenir els apòstols i els van tancar a la presó pública.
Però l'àngel del Senyor va obrir a la nit les portes de la presó, els va treure fora i els va dir: «Aneu-vos-en, presenteu-vos al temple i prediqueu al poble totes aquestes veritats de vida». Ells, doncs, entraren al temple a trenc de dia i predicaven.
En arribar el gran sacerdot amb els seus, convocà el sanedrí, tot el senat dels israelites, i anaren a cercar els detinguts a la presó. Però els guardes enviats a buscar-los, no els hi van trobar, i se'n tornaren a comunicar-ho al sanedrí. Els digueren: «Hem trobat la presó ben tancada, hem trobat els sentinelles drets fent la guàrdia a la porta, i l'hem oberta, però, a dintre, no hi hem trobat ningú». En sentir això, tant l'oficial de la guàrdia del temple com els grans sacerdots no s'explicaven què havia pogut passar amb aquella gent. Llavors va arribar un home que els va dir: «Els de la presó, els trobareu al temple predicant al poble». Efectivament, va anar-hi l'oficial amb els guardes i se'ls va endur, però sense violència, perquè tenien por que el poble no apedregués els guardes.

Salm responsorial 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 7a)
Beneiré el Senyor en tot moment,
tindré sempre als llavis la seva lloança.
La meva ànima es gloria en el Senyor;
se n'alegraran els humils quan ho sentin.

R. Quan els pobres invoquen el Senyor,
ell els escolta.

O bé:
Al·leluia.

Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,
exalcem plegats el seu nom.
He demanat al Senyor que em guiés;
ell m'ha escoltat, res no m'espanta. R.

Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum,
i no haureu d'abaixar els ulls, avergonyits.
Quan els pobres invoquen el Senyor,
els escolta i els salva del perill. R.

Acampa l'àngel del Senyor
entorn dels seus fidels, per protegir-los.
Tasteu, i veureu que n'és, de bo, el Senyor;
feliç l'home que s'hi refugia. R.

Al·leluia Jo 3,16
Déu estima tant el món,
que ha donat el seu Fill únic;
tots els qui creuen en ell tenen vida eterna.

Evangeli Jo 3,16-21
Déu envià el seu Fill per salvar el món gràcies a ell
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué a Nicodem: «Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Els qui creuen en ell no seran condemnats. Els qui no creuen ja han estat condemnats, per no haver cregut en el nom del Fill únic de Déu. Déu els condemna perquè, quan la llum ha vingut al món, s'han estimat més la fosca que la llum. És que no es comportaven com cal. Tothom qui obra malament té odi a la llum i es vol quedar en la foscor, perquè la llum no desemmascari les seves obres. Però els qui viuen d'acord amb la veritat sí que busquen la plena llum, i que tothom vegi què fan, ja que ho fan segons Déu.»