DIMARTS DE LA SETMANA II DE PASQUA


Lectura primera Fets 4,32-37
Un sol cor i una sola ànima
Lectura dels Fets dels Apòstols
La multitud del creients tenia un sol cor i una sola ànima, i ningú d'ells no parlava de les coses que posseïa com si fossin pròpies, sinó que tenien tots els béns en comú. El testimoni que els apòstols donaven de la resurrecció de Jesucrist, el confirmaven amb el poder que tenien d'obrar grans miracles. Tots els creients eren molt ben vistos de la gent. Entre ells no hi havia ningú que visqués en la indigència, perquè tots els qui eren propietaris de terres o d'immobles els venien, dipositaven als peus dels apòstols el producte de la venda, i era distribuït segons les necessitats de cadascú. Josep, un levita, nascut a Xipre, a qui els apòstols havien donat el sobrenom de Bernabé, que vol dir fill de consolació, es vengué un camp que posseïa i portà els diners als apòstols perquè en disposessin.

Salm responsorial 92,1ab.1c-2.5 (R.: 1a)
El Senyor és rei, va vestit de majestat.
El Senyor va vestit i cenyit de poder.

R. El Senyor és rei, va vestit de majestat.

O bé:
Al·leluia.

Manté ferm tot el món, incommovible.
El vostre soli es manté des del principi,
vós sou des de sempre. R.

El vostre pacte és irrevocable;
la santedat, Senyor, escau a casa vostra
al llarg de tots els temps. R.

Al·leluia Jo 3,15
El Fill de l'home ha de ser enlairat,
perquè tots els qui creuen en ell tinguin vida eterna.

Evangeli Jo 3,7b-15
Ningú no ha pujat mai al cel,
fora d'aquell que n'ha baixat, el Fill de l'home
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué a Nicodem: «Heu de néixer de nou. El buf del vent va allà on ell vol; en sents la remor, però no saps ni d'on ve ni on va. Una cosa semblant passa amb el qui neix del buf de l'Esperit». Li diu Nicodem: «Com pot ser tot això?» Li diu Jesús: «Tu, mestre famós d'Israel, no ho saps? Et dic amb tota veritat que parlem de coses que sabem i afirmem allò que hem vist, però vosaltres no admeteu el nostre testimoni. Si no em creieu quan us parlo de coses de la terra, com podreu creure'm quan us parlaré de les del cel? Ningú no ha pujat mai al cel, fora d'aquell que n'ha baixat, el Fill de l'home. I així com Moisès, en el desert, enlairà la serp, també el Fill de l'home ha de ser enlairat, perquè tots els qui creuen en ell tinguin vida eterna».