DIJOUS DE LA SETMANA VI DE PASQUA

Als llocs on se celebra l'Ascensió del Senyor el diumenge següent.


Lectura primera Fets 18,1-8
Pau s'estava a casa d'ells i treballava.
Els dissabtes discutia a la sinagoga
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, Pau va marxar d'Atenes i se n'anà a Corint. Allà trobà un jueu anomenat Aquila, originari de Pont; acabava d'arribar d'Itàlia amb la seva muller, Priscil·la, perquè un decret de Claudi havia tret de Roma tots els jueus. Com que Pau tenia el mateix ofici de fabricar tendes, s'estava a casa d'ells i treballaven plegats. Els dissabtes discutia a la sinagoga per convèncer els jueus i els grecs. Però quan Siles i Timoteu van arribar de Macedònia, Pau es dedicà plenament a evangelitzar els jueus afirmant que Jesús era el Messies.
Davant l'oposició i les blasfèmies dels jueus, Pau, tot espolsant-se els vestits, els digué: «Vosaltres sou els responsables de la vostra perdició; jo me'n rento les mans i des d'ara me'n vaig amb els grecs». Llavors abandonà la sinagoga i s'instal·là a casa d'un tal Tici Just, adorador de l'únic Déu, que tenia la casa a la vora de la sinagoga. Crisp, el cap de la sinagoga, va creure en el Senyor amb tots els de casa seva, i molts dels corintis, quan sentien la predicació de Pau, creien i es feien batejar.

Salm responsorial 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: cf. 2)
Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
han sortit victoriosos.

R. El Senyor ha revelat la seva ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.

O bé:
Al·leluia.

El Senyor ha revelat la seva ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.
L'ha mogut l'amor que ell guarda fidelment
a la casa d'Israel. R.

Tothom ha vist, d'un cap a l'altre de la terra,
la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor, arreu de la terra,
esclateu en cants i en crits d'alegria. R.

Al·leluia Cf. Jo 14,18
No us deixaré orfes, diu el Senyor;
me'n vaig, però tornaré, i el vostre cor s'alegrarà.

Evangeli Jo 16,16-20
Vosaltres us entristireu,
però la vostra tristesa es convertirà en alegria
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «D'aquí a poc ja no em veureu, però poc després em tornareu a veure». Alguns deixebles es preguntaven entre ells: «Què vol dir d'aquí a poc ja no em veureu, però poc després em tornareu a veure i això que ens deia abans, que se'n va al Pare? Per què diu d'aquí a poc? No sabem pas què vol dir». Jesús s'adonà que li volien fer alguna pregunta i els digué: «No acabeu d'entendre això que us dic: D'aquí a poc ja no em veureu, però poc després em tornareu a veure? Us dic amb tota veritat que plorareu i us doldreu. El món s'alegrarà i vosaltres us entristireu, però la vostra tristesa es convertirà en alegria».