DIJOUS DE LA SETMANA VIII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Sir 42,15-26; Sir grec 42,15-25
La glòria del Senyor és visible en tota la seva obra
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
Vull recordar les obres de Déu i contar-vos allò que he vist. La paraula de Déu les guarda i els assigna la tasca que ell vol. Quan surt el sol, el podem veure de tot arreu: així també la glòria del Senyor és visible en tota la seva obra. Ni els àngels del Senyor no arriben mai a fer el recompte de les seves meravelles. Déu ha enfortit els estols d'àngels que el serveixen perquè puguin resistir la presència de la seva glòria. Ell penetra amb la mirada l'oceà i el fons del cor, en coneix totes les tramoies, perquè a Déu, no li passa res per alt, i veu tot el que s'esdevé en el món; ell fa conèixer el passat i el futur i revela els secrets més encoberts. Cap dels nostres pensaments no li passa inadvertit, no se li escapa ni una sola de les nostres paraules.
La seva saviesa té una força incommovible. Ell és l'únic des de sempre i per sempre; no pot créixer ni minvar ni necessita consellers. Que en són, de delicioses, les seves obres, ni que en contemplem només una espurna! Ell, que viu i dura per sempre més, fa variar en la creació la seva pròpia bellesa. Qui es cansa de mirar en les altures l'aspecte bonic i transparent del firmament? L'ordre de l'estelada anuncia la glòria de Déu: Tota l'obeeix en les tasques que té assignades. Cadascun dels estels és diferent dels altres, i no se n'apaga ni un.

Salm responsorial 32,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 6a)
Celebreu el Senyor amb la lira,
acompanyeu amb l'arpa els vostres cants,
dediqueu-li un càntic nou,
toqueu acompanyant l'aclamació.

R. La paraula del Senyor ha fet el cel.

La paraula del Senyor és sincera,
es manté fidel en tot el que fa;
estima el dret i la justícia,
la terra és plena del seu amor. R.

La paraula del Senyor ha fet el cel,
amb l'alè de la boca ha creat l'estelada;
com dins un odre recull l'aigua del mar,
reté l'oceà en el seu llit. R.

Que tota la terra veneri el Senyor,
que el temin els habitants del món;
a una paraula seva, tot començà,
a una ordre d'ell, tot existí. R.

Al·leluia Jo 8,12
Diu el Senyor: «Jo soc la llum del món;
el qui em segueix tindrà la llum de la vida».

Evangeli Mc 10,46-52
Rabuni, feu que hi vegi
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús sortí de Jericó amb els seus deixebles i amb molta gent. Vora el camí hi havia assegut, demanant caritat, un cec que es deia Bar-Timeu. Quan sentí dir que passava Jesús de Natzaret, començà a cridar: «Fill de David, Jesús, compadiu-vos de mi».
Tothom el renyava per fer-lo callar, però ell cridava encara més fort: «Fill de David, compadiu-vos de mi». Jesús s'aturà i digué: «Crideu-lo». Ells criden el cec i li diuen: «Anima't i vine, que et crida». El cec llançà la capa, s'aixecà d'una revolada, i anà cap a Jesús. Jesús li preguntà: «Què vols que et faci?» Ell respon: «Rabuni, feu que hi vegi». Jesús li diu: «Ves, la teva fe t'ha salvat». A l'instant hi veié, i el seguia camí enllà.