DIMECRES DE LA SETMANA VIII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Sir 36,1-2a.5-6.13-19; Sir grec 36,1.4-5a.10-17
Que els pagans reconeguin que ningú no és Déu fora de vós
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
Apiadeu-vos de nosaltres, Déu de l'univers, mireu-nos i que vegem la llum dels vostres favors. Feu caure l'espant sobre els pobles que no us cerquen. Que reconeguin com nosaltres que fora de vós, Senyor, ningú no és Déu. Renoveu els prodigis, repetiu els miracles. Reuniu totes les tribus de Jacob, doneu-los, com abans, l'heretat. Compadiu-vos del poble que porta el vostre nom, d'Israel, que anomeneu primogènit. Compadiu-vos de la ciutat santa, de Jerusalem, el lloc on residiu: que la vostra majestat ompli Sió, que el temple sigui ple de la vostra glòria. Acrediteu el primer dels pobles que heu creat, compliu les profecies fetes en nom vostre. Doneu la recompensa als qui esperen en vós, que resultin verídics els vostres profetes. Escolteu, Senyor, la pregària dels vostres servents, sigueu bondadós amb el vostre poble, i que tothom reconegui arreu de la terra que vós sou el Déu etern.

Salm responsorial 78,8.9.11.13 (R.: Sir 36,1b)
No ens tingueu en compte les culpes passades,
acolliu-nos per la vostra pietat,
no trigueu més, que som orfes de tot.

R. Feu-nos veure, Senyor,
la llum dels vostres favors.

Defenseu-nos, Déu, salvador nostre,
per l'honor del vostre nom;
allibereu-nos i perdoneu-nos els pecats
per amor del vostre nom. R.

Que arribi fins a vós el plany dels captius,
i el vostre braç poderós
alliberi els presos condemnats a mort. R.

Nosaltres, poble vostre,
ovelles del vostre ramat,
us donarem gràcies per sempre més;
pregonarem les vostres lloances
a cada generació. R.

Al·leluia Mc 10,45
El Fill de l'home ha vingut a servir,
i a donar la seva vida en rescat per tots els homes.

Evangeli Mc 10,32-45
Ara pugem a Jerusalem, i allà el Fill de l'home serà entregat
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, feien camí pujant a Jerusalem, i Jesús anava al davant. La gent n'estava admirada, però els seus seguidors anaven amb por. Llavors Jesús reuní a part els dotze i començà a predir-los el que li havia de succeir. Els deia: «Ara pugem a Jerusalem, i allà el Fill de l'home serà entregat als grans sacerdots i als mestres de la llei, el condemnaran a mort i l'entregaran als pagans, que es burlaran d'ell, l'escopiran, l'assotaran i el mataran, i al cap de tres dies ressuscitarà».
Jaume i Joan, els dos fills de Zebedeu, anaren a trobar Jesús i li digueren: «Mestre, voldríem que ens concedíssiu un favor que us demanarem». Jesús els preguntà: «Què voleu que faci?» Ells li digueren: «Concediu-nos que, el dia que sereu glorificat, puguem seure, l'un a la vostra dreta i l'altre a la vostra esquerra». Jesús els respongué: «No sabeu què demaneu. Podeu beure el calze que jo beuré i ser batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat?» Ells li digueren: «Sí que podem». Jesús els respongué: «És cert, vosaltres beureu el calze que jo beuré i sereu batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat, però seure a la meva dreta i a la meva esquerra no soc jo qui ho ha de concedir; és per a aquells a qui Déu ho ha reservat». Quan els altres deu ho sentiren, s'indignaren contra Jaume i Joan. Jesús els cridà i els digué: «Ja sabeu que, en totes les nacions, els qui figuren com a governants disposen dels seus súbdits com si en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer ha de ser l'esclau de tots, com el Fill de l'home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres, i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes».