DIMARTS DE LA SETMANA VIII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Sir 35,1-15; Sir grec 35,1-12
Ofereixes una víctima saludable quan guardes els seus manaments
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
Sempre que compleixes la llei de Déu, li dones un culte generós; i ofereixes una víctima saludable quan guardes els seus manaments. Fer un favor és presentar a Déu una ofrena, donar als pobres és oferir-li una víctima d'acció de gràcies. Apartar-se del mal és un sacrifici plaent a Déu, evitar de fer res dolent és expiar els pecats. Si fas el bé, no et presentaràs davant Déu amb les mans buides, perquè tothom qui fa el bé compleix els seus manaments. L'ofrena dels justos és la millor que hi ha a l'altar, l'olor dels seus perfums penetra el cel. Déu accepta els dons de l'home just, la seva ofrena és un memorial que mai no s'esborra.
Honra el Senyor generosament, no escatimis l'ofrena de les teves primícies. Quan ofereixis els teus dons, ofereix-los amb alegria, consagra amb goig els teus delmes. Dona a l'Altíssim tal com ell t'ha donat, dona generosament tot el que pots, que el Senyor ja sap recompensar, i et tornarà set vegades més. No el vulguis subornar amb presents, que no els acceptaria, ni et refiïs d'una ofrena que t'has guanyat amb violències, perquè el Senyor és Déu-que-fa-justícia i no té miraments amb el prestigi dels homes.

Salm responsorial 49,5-6.7-8.14 i 23 (R.: 23b)
«Aplegueu-me els meus fidels,
que amb la sang d'una víctima
segellaren l'aliança».
El cel proclama la seva justícia,
és Déu mateix qui judica.

R. L'home que viu honradament
veurà la salvació de Déu.

«Escolta, poble meu, soc jo qui parlo;
Israel, soc jo qui testifico contra tu:
jo soc el Senyor, el teu Déu.
No és pas pels sacrificis que et reprenc:
sé que no et canses d'oferir holocaustos. R.

Ofereix a Déu accions de gràcies,
compleix el que has promès a l'Altíssim.
El qui m'ofereix accions de gràcies
reconeix la meva glòria.
L'home que viu honradament
veurà la salvació de Déu. R.

Al·leluia Cf. Mt 11,25
Us enaltim, Pare,
Senyor del cel i de la terra,
perquè heu revelat als senzills els misteris del Regne.

Evangeli Mc 10,28-31
Rebreu, ja en el temps present, el cent per u i persecucions,
i, en el món futur, la vida eterna
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Pere es posà a dir a Jesús: «Mireu, nosaltres ho hem deixat tot per venir amb vós». Jesús respongué: «Us ho dic amb tota veritat: Ningú dels qui per mi i per anunciar l'evangeli han deixat la casa, germans i germanes, pare, mare, fills o camps, no deixarà de rebre, ja en el temps present, el cent per u de cases, germans i germanes, mare, fills i camps, i també persecucions, i, en el món futur, tindrà la vida eterna. Però molts que ara són darrers seran primers, i molts primers, darrers».