DILLUNS DE LA SETMANA VIII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Sir 17,20-28; Sir grec 17,24-29
Convertiu-vos al Senyor i no us perdreu
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
Déu concedeix el perdó als qui es penedeixen, però fa desaparèixer els qui fan mal al poble dels justos. Convertiu-vos al Senyor i no us perdreu. No pequeu més, no provoqueu la indignació de Déu, perquè Déu no troba gust en ningú dels qui es perden en aquest món, sinó en els qui viuen i li donen gràcies. Que n'és, de gran, la bondat de Déu quan perdona els qui es converteixen!

Salm responsorial 31,1-2.5.6.7 (R.: 11a)
Feliç el qui ha estat absolt de la falta
i ha vist sepultat el seu pecat.
Feliç l'home a qui el Senyor
no té en compte la culpa
i dintre seu ja no manté l'engany.

R. Alegreu-vos, justos, celebreu el Senyor.

M'he decidit a reconèixer la falta,
no us he amagat més el meu pecat.
Tan bon punt m'ho he proposat, Senyor,
m'heu perdonat la culpa comesa. R.

Que us supliquin els fidels
als moments de desgràcia;
per més que els rius es desbordin,
a ells, ni els tocaran. R.

En vós he trobat el meu recer,
vós em guardeu del perill.
Tothom celebra al voltant meu
el goig de veure'm lliure. R.

Al·leluia 2C 8,9
Jesucrist, que és ric, es va fer pobre,
perquè la seva pobresa us enriquís.

Evangeli Mc 10,17-27
Ves a vendre tot el que tens i vine amb mi
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
Un dia que Jesús sortia de camí, un home corregué, s'agenollà als seus peus i li preguntava: «Bon mestre, què haig de fer per posseir la vida eterna?» Jesús li digué: «Per què em tractes de bo? De bo, només ho és Déu. Ja saps què diuen els manaments: "No matis, no cometis adulteri, no robis, no declaris en fals contra un altre, no facis cap frau, honra el pare i la mare"». Ell li respongué: «Tot això ja ho he complert des de jove». Jesús se'l mirà amb afecte i li digué: «Encara et falta una cosa: ves a vendre tot el que tens i dona-ho als pobres, i tindràs un tresor guardat en el cel. Després torna i vine amb mi». Aquesta resposta de Jesús el contrarià i se n'anà trist, perquè era molt ric.
Llavors Jesús mirà al seu voltant i digué als deixebles: «Per als qui són rics, que n'és, de difícil, d'entrar al Regne de Déu!» Els deixebles, en sentir aquestes paraules, quedaren sorpresos. Però Jesús els tornà a dir: «Fills meus, que n'és, de difícil, d'entrar al Regne de Déu! És més fàcil que un camell passi pel forat d'una agulla, que no pas que un ric entri al Regne de Déu». Ells quedaren encara més sorpresos i deien entre ells: «I qui es podrà salvar?» Jesús se'ls mirà i els digué: «Als homes, els és impossible, però a Déu no, perquè Déu ho pot tot».