DIJOUS DE LA SETMANA X DURANT L'ANY / I


Lectura primera 2C 3,15-4,1.3-6
Déu ha resplendit en els nostres cors
perquè irradiem el coneixement de la seva glòria
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, encara avui, quan el poble d'Israel escolta la lectura dels llibres de Moisès, porta un vel que el priva d'entendre'ls. Aquest vel, tal com ho feia Moisès, se'l treu quan retorna al Senyor. En aquest lloc de l'Escriptura, «el Senyor» vol dir l'Esperit; tan bon punt hi ha l'Esperit del Senyor, el poble esclau queda lliure, i tots nosaltres, que no ens cobrim la cara amb cap vel, reflectim clarament la glòria del Senyor: com un mirall som transformats a la seva imatge, cada vegada més gloriosa, per obra del Senyor, que vol dir l'Esperit.
Per això, sabent que la bondat de Déu ens ha confiat aquest servei, no ens acovardim. És cert que la Bona Nova que nosaltres anunciem queda com coberta d'un vel, però només per als qui van a la perdició. Aquests són els qui resisteixen a la fe. Satanàs, el déu d'aquest món, els ha encegat l'enteniment perquè no els pugui il·luminar la claror irradiada per la Bona Nova de la glòria de Crist, que és imatge de Déu. Perquè, quan nosaltres prediquem, no ens anunciem a nosaltres mateixos: anunciem que Jesucrist és el Senyor, i nosaltres, els vostres servidors per amor de Jesús. Al principi Déu ordenà que la llum resplendís d'enmig de la foscor, i ara és ell qui ha resplendit en els nostres cors perquè irradiem el coneixement de la seva glòria, reflectida en Crist.

Salm responsorial 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: cf. 10b)
Jo escolto què diu el Senyor:
Déu anuncia la pau al seu poble.
El Senyor és a prop per salvar els seus fidels,
i la seva glòria habitarà al nostre país.

R. La glòria del Senyor habitarà al nostre país.

La fidelitat i l'amor es trobaran,
s'abraçaran la bondat i la pau;
la fidelitat germinarà de la terra,
i la bondat mirarà des del cel. R.

El Senyor donarà la pluja,
i la nostra terra donarà el seu fruit.
La bondat anirà al seu davant,
i la pau li seguirà les petjades. R.

Al·leluia Jo 13,34
Us dono un manament nou,
diu el Senyor:
Que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat.

Evangeli Mt 5,20-26
El qui s'enfadi amb el seu germà serà reu davant el tribunal
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo us dic que si no sou més justos del que ho són els mestres de la Llei i els fariseus, no entrareu pas al Regne del cel. Ja sabeu que als antics els van manar: "No matis", i tothom que mati serà reu davant el tribunal. Doncs jo us dic: El qui s'enfadi amb el seu germà serà reu davant el tribunal. El qui digui al seu germà una paraula de menyspreu serà reu davant el Sanedrí, i el qui l'insulti acabarà al foc de l'infern. Per això, ni que et trobis ja a l'altar, a punt de presentar l'ofrena, si allà et recordes que un teu germà té alguna cosa contra tu, deixa allà mateix la teva ofrena, i ves primer a fer les paus amb ell. Ja tornaràs després a presentar la teva ofrena.
Si algú et porta al jutjat, mentre hi aneu, enteneu-vos de seguida, abans no et posi en mans del jutge, i el jutge en mans dels guardes, i et tanquin a la presó. T'ho dic amb tota veritat: Un cop allà, no en sortiries que no haguessis pagat fins l'últim cèntim».