DIMECRES DE LA SETMANA X DURANT L'ANY / I


Lectura primera 2C 3,4-11
Déu ens ha posat al servei d'una nova aliança,
que no depèn de la lletra escrita, sinó de l'obra de l'Esperit
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, tenim aquesta seguretat perquè confiem en Déu gràcies al Crist. No és que ens refiem de nosaltres mateixos, com si fóssim capaços de fer res pel nostre compte: tot el que nosaltres podem fer ve de Déu; ell ens ha fet capaços d'estar al servei de la nova aliança, una aliança que no depèn de la lletra escrita, sinó de l'obra de l'Esperit. La lletra escrita condemna a la mort, mentre que l'Esperit dona vida.
La lletra de la Llei, gravada en tauletes de pedra, condemnava a mort; tanmateix la cara de Moisès, que l'havia de transmetre, resplendia amb tanta glòria, ni que fos passatgera, que el poble d'Israel no el podia mirar de fit a fit. Si la missió de transmetre la lletra era tan gloriosa, no ho serà molt més la missió de transmetre l'Esperit? Si era gloriós estar al servei de la lletra que condemna els pecadors, no ho serà molt més estar al servei del qui els converteix en justos? Ben mirat, aquesta nova glòria sobrepassa tant l'antiga que ni la veiem. Ja que, per gloriós que fos allò que no havia de durar, ho és molt més allò que dura sempre.

Salm responsorial 98,5.6.7.8.9 (R.: cf. 9c)
Exalceu el Senyor, el nostre Déu,
venereu l'escambell dels seus peus:
«Ell és sant!».

R. Sou sant, Senyor, Déu nostre.

Moisès i Aharon amb els seus sacerdots,
Samuel amb els qui invoquen el seu nom,
invocaven el Senyor, i els responia. R.

Els parlava en la columna de núvol,
i ells escoltaven l'aliança
i els preceptes que els donava. R.

Senyor, Déu nostre, vós els responíeu,
i éreu per a ells Déu de perdó,
tot i castigar, les seves culpes. R.

Exalceu el Senyor, el nostre Déu,
venereu la muntanya sagrada:
és sant el Senyor, el nostre Déu. R.

Al·leluia Salm 24,4b.5a
Déu meu, feu que aprengui els vostres camins,
guieu-me en la vostra veritat.

Evangeli Mt 5,17-19
No vinc a desautoritzar, sinó a completar
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «No us penseu que jo vinc a desautoritzar els llibres de la Llei i dels Profetes. No vinc a desautoritzar-los, sinó a completar-los. Us ho dic amb tota veritat: Mentre durin el cel i la terra, no passarà per alt ni la lletra més menuda, ni el tret més insignificant dels llibres de la Llei. Tot es complirà. Per tant, aquell que deixi de complir un dels manaments més petits, i ensenyi els altres a fer el mateix, serà tingut pel més petit en el Regne del cel; però aquell que els compleixi, i ensenyi a fer-ho, serà tingut per gran en el Regne del cel».