DIMARTS DE LA SETMANA X DURANT L'ANY / I


Lectura primera 2C 1,18-22
Jesús no ha estat mai «ara sí», «ara no». En ell hem sentit un «sí» ben clar
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, Déu sap que no menteixo; la nostra paraula quan ens adrecem a vosaltres no és «ara sí», «ara no», perquè Jesucrist, el Fill de Déu, que ha estat predicat entre vosaltres pel nostre ministeri —meu, de Silvà i de Timoteu—, no ha estat mai «ara sí», «ara no». En ell hem sentit un «sí» ben clar, perquè totes les promeses de Déu en ell s'han convertit en un «sí». Per això, quan nosaltres donem glòria a Déu, diem «Amén», que vol dir «sí», per Jesucrist. I el qui ens referma i ens ha ungit en Crist, juntament amb vosaltres, és Déu. Ell mateix ens ha marcat amb el seu senyal i, com a penyora del que vindrà, ha posat en els nostres cors el do del seu Esperit.

Salm responsorial 118,129.130.131.132.133.135 (R.: 135a)
És admirable el vostre pacte,
per això el té present la meva ànima.

R. Senyor, deixeu-me veure
la claror de la vostra mirada.

La vostra paraula, explicada, dona llum
i l'entenen els senzills. R.

Obro els llavis i aspiro amb delit:
m'agraden tant els vostres manaments! R.

Mireu-me, compadiu-vos de mi,
vós que us compadiu
dels qui estimen el vostre nom. R.

Que la vostra promesa guardi els meus passos,
que no siguin mai esclaus de males arts. R.

Deixeu-me veure la claror de la vostra mirada,
feu que el vostre servent aprengui els decrets. R.

Al·leluia Mt 5,16
La vostra llum ha de resplendir davant la gent.
Llavors, en veure el bé que heu obrat,
glorificaran el vostre Pare del cel.

Evangeli Mt 5,13-16
Vosaltres sou la llum del món
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust, amb què la tornarien salada? No serà bona per a res. La llençaran al carrer i que la gent la trepitgi. Vosaltres sou la llum del món. Un poble dalt d'una muntanya no es pot amagar. Tampoc, quan algú encén un llum, no el posa sota una mesura, sinó en un lloc alt, i fa llum a tots els qui són a casa. Igualment ha de resplendir la vostra llum davant la gent. Llavors, en veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del cel».