DIJOUS DE LA SETMANA XIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Am 7,10-17
Ves a profetitzar a Israel, el meu poble
Lectura de la profecia d'Amós
En aquells dies, Amasies, sacerdot de Betel, envià a dir al rei d'Israel, Jeroboam: «Amós està conspirant contra tu dintre mateix d'Israel. El país no pot tolerar més el que diu: anuncia públicament que mataran amb l'espasa Jeroboam i que el poble d'Israel serà deportat fora del seu territori».
Després Amasies digué a Amós: «Vident, ves-te'n d'aquí. Fuig al país de Judà. Menja-hi el teu pa i fes-hi de profeta, però aquí, a Betel, guarda't de tornar-hi a fer de profeta, que això és un santuari del rei, un temple de l'estat». Amós li respongué: «Jo no soc profeta, ni he estat mai de cap comunitat de profetes. Jo soc pastor, i sé fer madurar el fruit dels sicòmors, però el mateix Senyor m'ha pres del darrere els ramats, i m'ha dit: "Ves a profetitzar a Israel, el meu poble". Ara, doncs, escolta la paraula del Senyor: Tu em dius que no profetitzi més contra Israel, que no vaticini contra el poble d'Isaac. Doncs, escolta què diu el Senyor: "La teva dona farà de prostituta per la ciutat, els teus fills i les teves filles seran morts amb l'espasa, les teves terres seran mesurades i repartides, tu moriràs en un país pagà i tot el poble d'Israel serà deportat fora del seu territori"».

Salm responsorial 18,8.9.10.11 (R.: 10b)
És perfecta la llei del Senyor,
i l'ànima hi descansa;
és ferm el que el Senyor disposa,
dona seny als ignorants.

R. Els determinis del Senyor són ben presos,
tots són justíssims.

Els preceptes del Senyor són planers,
omplen el cor de goig;
els manaments del Senyor són transparents,
il·luminen els ulls. R.

Venerar el Senyor és cosa santa,
es manté per sempre;
els determinis del Senyor són ben presos,
tots són justíssims. R.

Són més desitjables que l'or fi,
més que l'or a mans plenes;
són més dolços que la mel
regalimant de la bresca. R.

Al·leluia 2C 5,19
Déu, en Crist,
reconciliava el món amb ell mateix,
i a nosaltres ens ha encomanat
el missatge de la reconciliació.

Evangeli Mt 9,1-8
La gent glorificava Déu,
que ha donat als homes un poder tan inaudit
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús pujà en una barca, passà a l'altra riba, i anà a la seva ciutat, Cafarnaüm. Allà li portaren un paralític en una llitera. Jesús, en veure la fe que tenien, digué al paralític: «Confiança, fill: els teus pecats et queden perdonats». Uns mestres de la Llei pensaren: «Això és blasfem». Però Jesús, que coneixia els seus pensaments, els digué: «Per què us deixeu dur per pensaments dolents? Què és més fàcil, dir que els pecats li queden perdonats o dir-li que s'aixequi i camini? Doncs, ara sabreu que el Fill de l'home, aquí a la terra, té el poder de perdonar els pecats». I tot seguit diu al paralític: «Aixeca't, carrega't al coll la llitera i ves-te'n a casa». Ell s'aixecà i se n'anà a casa seva. La gent en veure-ho sentí un gran respecte i glorificava Déu, que ha donat als homes un poder tan inaudit.