DIJOUS DE LA SETMANA XXV DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ecle 1,2-11
Sota el sol no hi ha res que sigui nou
Lectura del llibre de l'Eclesiastès
«Vanitat i més vanitat, deia el Portaveu-del-poble, vanitat i més vanitat, tot és en va». Quin profit treu l'home de tot l'esforç amb què treballa sota el sol? Una generació se'n va, en ve una de nova i la terra es manté sempre igual. El sol surt i es pon, i se'n va corrents al lloc d'on sortirà de nou. El vent que bufa cap al sud, després gira cap al nord; dona voltes i més voltes, i refà el camí que havia fet. Tots els rius corren cap al mar, però el mar no s'omple mai, i ells no paren de córrer al lloc on han anat sempre.
Massa paraules cansen, ningú no és capaç de dir-ho tot; l'ull no en té mai prou de veure, ni l'orella d'escoltar. El mateix que passa tornarà a passar, el mateix que fan tornaran a fer-ho, sota el sol no hi ha res que sigui nou. Quan una cosa diuen que no s'havia vist mai, segur que ja va succeir en alguna època de les que ens han precedit. De les coses passades, ja no en queda el record, ni en quedarà tampoc de les que vindran després, fins als darrers temps.

Salm responsorial 89,3-4.5-6.12-13.14 i 17 (R.: 1)
Vós feu tornar els homes a la pols
dient-los: «Torneu-vos-en, fills d'Adam».
Mil anys als vostres ulls
són com un dia que ja ha passat,
com el relleu d'una guàrdia de nit.

R. Al llarg de tots els segles, Senyor,
heu estat sempre la nostra muralla.

Quan preneu els homes,
són com un somni en fer-se de dia,
són com l'herba que s'espiga:
ha tret florida al matí,
al vespre es marceix i s'asseca. R.

Ensenyeu-nos a comptar els nostres dies
per adquirir la saviesa del cor.
Calmeu-vos, Senyor, què espereu?
Sigueu pacient amb els vostres servents. R.

Que el vostre amor no trigui més a saciar-nos
i ho celebrarem amb goig tota la vida.
Que l'amabilitat del Senyor, el nostre Déu,
reposi damunt els seus servents.
Doneu encert a l'obra de les nostres mans. R.

Al·leluia Jo 14,6
Jo soc el camí, la veritat i la vida,
diu el Senyor;
ningú no ve al Pare sinó per mi.

Evangeli Lc 9,7-9
Joan, jo el vaig decapitar.
Però aquest de qui sento dir tot això, qui és?
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, el tetrarca Herodes sentí parlar de tot el que succeïa, i estava intrigat, perquè alguns deien que Joan havia ressuscitat d'entre els morts, altres que havia comparegut Elies, i uns altres que havien ressuscitat alguns dels antics profetes. Herodes deia: «Joan, jo el vaig decapitar. Però aquest de qui sento dir tot això, qui és?» I tenia ganes de veure Jesús.