DIVENDRES DE LA SETMANA XXV DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ecle 3,1-11
Tot el que desitgem sota el cel té el seu moment
Lectura del llibre de l'Eclesiastès
Cada cosa té el seu temps, i tot el que desitgem sota el cel també té el seu moment. Hi ha un temps de néixer i un temps de morir, un temps de plantar i un temps d'arrencar, un temps de matar i un temps de curar, un temps de destruir i un temps de construir, un temps de plorar i un temps de riure, un temps de doldre's, i un temps de ballar, un temps de tirar pedres i un temps d'arreplegar-ne, un temps d'abraçar i un temps d'estar-se'n, un temps de reclamar i un temps de deixar perdre, un temps de guardar i un temps de llençar, un temps d'esquinçar i un temps de cosir, un temps de callar i un temps de parlar, un temps d'estimar i un temps d'avorrir, un temps de guerra i un temps de pau.
Els qui treballen, quin profit treuen del seu esforç? He vist les ocupacions que Déu ha donat als homes: totes les ha fetes apropiades al seu temps, però també ha cobert amb un vel l'enteniment de l'home, perquè no comprengui des del començament fins a la fi tota l'obra que Déu fa.

Salm responsorial 143,1a i 2abc.3-4 (R.: 1a)
Beneït sigui el Senyor, la meva roca,
és l'amor i la muralla
que em deslliura i em salva,
és l'escut que m'empara.

R. Beneït sigui el Senyor, la meva roca.

Senyor, què són els homes per fixar-vos-hi?
Què són els mortals, per ocupar-vos-en?
L'home s'esvaeix com el fum,
els seus dies es fonen com una ombra. R.

Al·leluia Mc 10, 45
El Fill de l'home ha vingut a servir,
i a donar la seva vida en rescat per tots els homes.

Evangeli Lc 9,18-22
Sou el Messies, l'Ungit de Déu.
El Fill de l'home ha de patir molt
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
Una vegada que Jesús es trobava pregant en un lloc apartat se li acostaren els deixebles, i els preguntà: «Qui diu la gent que soc, jo?» Ells li respongueren: «Uns diuen que sou Joan Baptista, altres que sou Elies, altres que ha ressuscitat un dels profetes antics». Llavors els preguntà: «I vosaltres, qui dieu que soc?» Pere li respongué: «El Messies, l'Ungit de Déu». Però ell els prohibí severament que diguessin això a ningú, i els deia: «El Fill de l'home ha de patir molt: els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l'han de rebutjar, ha de ser mort, i ressuscitarà el tercer dia».