DIJOUS DE LA SETMANA XXVIII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Rm 3,21-30
Déu fa justos els homes perquè han cregut,
i no per les obres de la Llei
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, ara, al marge de les obres de la Llei, però d'acord amb el testimoni que en donen tant la Llei com els Profetes, Déu ha fet conèixer la seva justícia que, per la fe en Jesucrist, fa justos tots els creients, sense cap distinció: tots havien pecat i vivien privats de la presència gloriosa de Déu. Ara, però, en la seva gràcia, Déu els ha fet justos purament per favor, en virtut de la redempció realitzada per Jesucrist. Déu va destinar Jesucrist a servir de propiciació pels nostres pecats amb la seva sang, gràcies a la fe. Déu volia mostrar amb això que ell estima la justícia. En altre temps, per la seva paciència, ell havia deixat passar els pecats comesos, però ara, convertint en justos els qui creuen en Jesús, ha mostrat que de debò era just.
Quin motiu queda als jueus de gloriar-se? Cap, absolutament. Perquè Déu no ens ha fet justos per la llei de les obres, sinó per la llei de la fe. Veiem, efectivament, que Déu fa justos els homes perquè han cregut, i no per les obres de la Llei. Hi haurà algú que cregui que Déu és només Déu dels jueus, i no dels altres pobles? Certament que també és Déu dels altres pobles, ja que hi ha un sol Déu.

Salm responsorial 129,1-2.3-4.5-6ab (R.: 7)
Des de l'abisme us crido, Senyor.
Escolteu el meu clam.
Estigueu atent, escolteu
aquest clam que us suplica.

R. Són del Senyor l'amor fidel
i la redempció generosa.

Si tinguéssiu en compte les culpes,
qui es podria sostenir?
Però és molt vostre perdonar,
i això ens infon respecte. R.

Confio en la paraula del Senyor,
la meva ànima hi confia.
Espera el Senyor la meva ànima,
més que els sentinelles el matí. R.

Al·leluia Jo 14,6
Jo soc el camí, la veritat i la vida,
diu el Senyor;
ningú no ve al Pare sinó per mi.

Evangeli Lc 11,47-54
Déu demanarà comptes de la sang dels profetes,
començant per la sang d'Abel fins a la de Zacaries
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, el Senyor digué: «Ai de vosaltres, que construïu monuments sepulcrals als profetes que els vostres pares van matar! En reconeixeu la culpa, però, en el fons, us mostreu d'acord amb el que ells van fer: ells van matar els profetes i vosaltres construïu monuments sobre els seus sepulcres. Per això la mateixa saviesa de Déu ha dit: "Els enviaré profetes i apòstols i a uns els mataran i als altres els perseguiran. Però Déu demanarà comptes a la gent d'ara de la sang dels profetes vessada des de la creació del món, des de la sang d'Abel fins a la de Zacaries, mort en el temple mateix, entre l'altar i el santuari. Sí, us asseguro que Déu en demanarà comptes a la gent del nostre temps. Ai de vosaltres, mestres de la Llei, que reteniu la clau del coneixement de Déu! Vosaltres no hi heu entrat, i heu tancat la porta als qui desitjaven entrar-hi».
Sortint d'allà, els mestres de la Llei i els fariseus començaren d'estar-li a sobre sense treva, i miraven de fer-lo parlar sobre moltes qüestions, buscant de sorprendre'l en alguna resposta comprometedora.