DIJOUS DE LA SETMANA XXVIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ef 1,1-10
Déu ens elegí en Crist abans de crear el món
Comença la carta de sant Pau als cristians d'Efes
Pau, apòstol de Jesucrist per voler de Déu, al poble sant que viu a Efes, que creu en Jesucrist. Us desitjo la gràcia i la pau de Déu, i de Jesucrist, el Senyor.
Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel; ens elegí en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dona lloança a la grandesa dels favors que ens ha concedit en el seu Estimat. En ell, hem estat rescatats amb el preu de la seva sang. Les nostres culpes han estat perdonades. La riquesa dels favors de Déu s'ha desbordat en nosaltres. Ell ens ha concedit tota aquesta saviesa i penetració que tenim. Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola que havia pres en ell mateix, per executar-la quan els temps fossin madurs: ha volgut unir en el Crist tot el món, tant el del cel com el de la terra.

Salm responsorial 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 (R.: 2a)
Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
han sortit victoriosos.

R. El Senyor ha revelat la seva ajuda.

El Senyor ha revelat la seva ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.
L'ha mogut l'amor que ell guarda fidelment
a la casa d'Israel. R.

Tothom ha vist, d'un cap a l'altre de la terra,
la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor, arreu de la terra,
esclateu en cants i en crits d'alegria. R.

Canteu al Senyor les vostres melodies,
canteu-les al so de les cítares;
aclameu el rei, que és el Senyor,
amb trompetes i tocs de corn. R.

Al·leluia Jo 14,6
Jo soc el camí, la veritat i la vida,
diu el Senyor;
ningú no ve al Pare sinó per mi.

Evangeli Lc 11,47-54
Déu demanarà comptes de la sang dels profetes,
començant per la sang d'Abel fins a la de Zacaries
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, el Senyor digué: «Ai de vosaltres, que construïu monuments sepulcrals als profetes que els vostres pares van matar! En reconeixeu la culpa, però, en el fons, us mostreu d'acord amb el que ells van fer: ells van matar els profetes i vosaltres construïu monuments sobre els seus sepulcres. Per això la mateixa saviesa de Déu ha dit: "Els enviaré profetes i apòstols i a uns els mataran i als altres els perseguiran. Però Déu demanarà comptes a la gent d'ara de la sang dels profetes vessada des de la creació del món, des de la sang d'Abel fins a la de Zacaries, mort en el temple mateix, entre l'altar i el santuari. Sí, us asseguro que Déu en demanarà comptes a la gent del nostre temps. Ai de vosaltres, mestres de la Llei, que reteniu la clau del coneixement de Déu! Vosaltres no hi heu entrat, i heu tancat la porta als qui desitjaven entrar-hi».
Sortint d'allà, els mestres de la Llei i els fariseus començaren d'estar-li a sobre sense treva, i miraven de fer-lo parlar sobre moltes qüestions, buscant de sorprendre'l en alguna resposta comprometedora.