DIVENDRES DE LA SETMANA XXVIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ef 1,11-14
Des del principi
tenim posada en Crist la nostra esperança.
Vosaltres, en el Crist,
heu estat marcats amb l'Esperit Sant promès
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes
Germans, en Crist hem rebut la nostra part en l'herència. Ens hi havia destinat el designi d'aquell qui tot ho duu a terme d'acord amb la decisió de la seva voluntat. Volia que fóssim lloança de la seva grandesa, nosaltres que des del principi tenim posada en Crist la nostra esperança. Vosaltres vau escoltar l'anunci de la veritat, la Bona Nova de la vostra salvació i, després d'escoltar-la i de creure-hi, també vosaltres, en el Crist, heu estat marcats amb l'Esperit Sant promès. Aquesta és la penyora de l'heretat que Déu ens té reservada, quan ens rescatarà plenament com a possessió seva personal. Aleshores serem lloança de la seva grandesa.

Salm responsorial 32,1-2.4-5.12-13 (R.: 12b)
Justos, aclameu el Senyor,
fareu bé de lloar-lo, homes rectes.
Celebreu el Senyor amb la lira,
acompanyeu amb l'arpa els vostres cants.

R. Feliç el poble que el Senyor
s'ha escollit per heretat.

La paraula del Senyor és sincera,
es manté fidel en tot el que fa;
estima el dret i la justícia,
la terra és plena del seu amor. R.

Feliç la nació que té el Senyor per Déu,
feliç el poble que ell s'ha escollit per heretat.
El Senyor guaita des del cel
observant un per un tots els homes. R.

Al·leluia Salm 32,22
Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai;
aquesta és l'esperança que posem en vós.

Evangeli Lc 12,1-7
Déu, fins i tot, us té comptats cada un dels cabells
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, s'havia aglomerat la gent a milers, fins al punt que s'estalonaven els uns als altres, i Jesús començà a dir primer als seus deixebles: «Aneu amb compte! Guardeu-vos del llevat dels fariseus, vull dir de la hipocresia. No hi ha cap secret que tard o d'hora no sigui revelat; no hi ha res amagat que tard o d'hora no sigui conegut. Estigueu-ne segurs: El que heu dit en la fosca, ho diran a plena llum; el que heu parlat a cau d'orella en un soterrani, ho proclamaran des dels terrats.
Amics meus, us dic que no tingueu por dels qui maten el cos, i després ja no poden fer-vos mal. Jo us indicaré de qui heu de tenir por: n'heu de tenir d'aquell que, després de prendre la vida, té encara poder de tirar a l'infern. D'aquest sí, que n'heu de tenir por, us ho asseguro. No venen cinc pardals per pocs diners? Doncs, Déu no n'oblida ni un. És més: fins i tot us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por: vosaltres valeu més que tots els ocells plegats».