DIJOUS DE LA SETMANA XXXIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ap 5,1-10
L'anyell degollat
ha comprat amb la seva sang gent de tota nació
Lectura de l'Apocalipsi de sant Joan
Jo, Joan, vaig veure que el qui seia al tron tenia a la mà dreta un document escrit per totes dues cares, tancat amb set segells. Vaig veure també que un àngel poderós cridava amb tota la força: «Qui és capaç d'obrir els segells i de desplegar aquest document?» Però en tot el cel, en tota la terra i en tot l'espai de sota la terra no trobaven ningú capaç d'obrir-lo i de veure què deia. Jo, veient que no trobaven ningú, plorava desconsolat. Però un dels ancians em digué: «No ploris: ha triomfat el lleó de la tribu de Judà, el rebrot de David: ell obrirà els segells i desplegarà el document».
Aleshores vaig veure al mig, davant el tron i rodejat dels quatre vivents i dels vint-i-quatre ancians, un anyell dret, com degollat. Tenia set banyes i set ulls, que són els Set Esperits de Déu enviats per tota la terra. L'Anyell s'acostà al qui seia al tron, i prengué de la seva mà dreta aquell document. Així que el tingué, els quatre vivents i els vint-i-quatre ancians es prosternaren davant d'ell. Cadascun dels ancians tenia una arpa i una copa d'or, plena de perfums, que són les pregàries del poble sant. I entonaren un càntic nou que deia: «Sou digne de prendre el document i d'obrir-ne els segells, perquè heu estat degollat i heu comprat per a Déu amb la vostra sang gent de tota tribu, llengua i nació, i n'heu fet una casa reial i uns sacerdots dedicats al nostre Déu, que regnaran a la terra».

Salm responsorial 149,1-2.3-4.5-6a i 9b (R.: Ap 5,10)
Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances
davant del qui l'estimen.
Se sent feliç Israel del qui l'ha creat,
s'alegren del seu rei els fills de Sió.

R. Ens heu fet una casa reial
i uns sacerdots dedicats al nostre Déu.

O bé:
Al·leluia.

Lloen el seu nom, el lloen tot dansant,
acompanyen els seus cants
amb els tambors i les cítares.
Perquè el Senyor estima el seu poble,
coronarà de triomf els humils. R.

Els fidels celebren la seva glòria,
des dels seus rengles aclamen plens de goig,
mentre els seus llavis glorifiquen Déu.
És la glòria reservada als qui l'estimen. R.

Al·leluia Salm 94,8ab
No enduriu, avui, els vostres cors;
escolteu la veu de Déu.

Evangeli Lc 19,41-44
Tant de bo haguessis conegut on podies trobar la felicitat
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, quan Jesús arribà prop de Jerusalem i veié la ciutat, arrencà el plor i digué: «Tant de bo haguessis conegut avui on es troba la teva felicitat! Però ara els teus ulls no són capaços de veure-ho, i vindrà un dia que els teus enemics obriran trinxeres al voltant teu, et rodejaran, t'assaltaran per tots costats, us rebatran per terra, a tu i els teus fills, i no et deixaran pedra sobre pedra, perquè no has conegut l'oportunitat que Déu t'oferia».