DIVENDRES DE LA SETMANA XXXIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ap 10,8-11
Vaig prendre el full i me'l vaig menjar
Lectura de l'Apocalipsi de sant Joan
Jo, Joan, vaig tornar a sentir aquella veu des del cel que havia sentit abans. Em deia: «Ves a prendre aquell full obert de la mà de l'àngel que està dret, amb un peu al mar i l'altre a la terra». Jo vaig anar a demanar a l'àngel que em donés el full, i ell em digué: «Pren-lo i menja-te'l. A la boca el trobaràs dolç com la mel, però un cop l'hauràs engolit el trobaràs amarg». Vaig prendre, doncs, el full de la mà de l'àngel i me'l vaig menjar. A la boca el trobava dolç com la mel, però després d'empassar-me'l, m'omplí d'amargor. Aleshores em digueren que encara havia de profetitzar sobre diversos pobles, nacions i llengües, i sobre molts reis.

Salm responsorial 118,14.24.72.103.111.131 (R.: 103a)
Soc més feliç guardant el pacte
que fruint de grans riqueses.

R. Senyor, quina dolçor les vostres promeses!

El vostre pacte fa la meva delícia,
aquests decrets són els meus consellers. R.

M'estimo més la llei que surt dels vostres llavis,
que mil monedes d'or o de plata. R.

Quina dolçor les vostres promeses!
Quan les repeteixo,
són més bones que la mel. R.

Tindré sempre per herència el vostre pacte,
és l'alegria del meu cor. R.

Obro els llavis i aspiro amb delit:
m'agraden tant els vostres manaments! R.

Al·leluia Jo 10,27
Les meves ovelles reconeixen la meva veu,
diu el Senyor;
també jo les reconec i elles em segueixen.

Evangeli Lc 19,45-48
Heu fet de la casa de Déu una cova de lladres
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús anà al temple i es posà a treure els venedors. Els deia: «L'Escriptura diu: "La meva casa serà casa d'oració". Però vosaltres n'heu fet una cova de lladres». Cada dia ensenyava en el temple. Els grans sacerdots, els mestres de la Llei i els dirigents del poble volien matar-lo, però no sabien com fer-s'ho, perquè tot el poble estava pendent del que ell deia.