DILLUNS DE LA SETMANA III D'ADVENT

Si aquesta fèria s'escau després del dia 16 de desembre, es diuen les lectures assignades al dia corresponent.


Lectura primera Nm 24,2-7.15-17a
De Jacob en surt una estrella
Lectura del llibre dels Nombres
En aquells dies, Balaam alçà els ulls i veié Israel acampat per tribus. Llavors l'esperit de Déu s'apoderà d'ell i pronuncià el seu vaticini: «Aquest és l'oracle de Balaam, fill de Beor, l'oracle de l'home d'ulls penetrants, l'oracle del qui escolta els presagis de Déu i contempla les visions del Totpoderós quan l'èxtasi li treu el vel dels ulls: Jacob, que n'és de bonic, el teu campament, que en són, de bonics, els teus pavellons, Israel! Els veig estesos com palmes, com horts a les vores d'un riu, com àloes que ha plantat el Senyor, com cedres arran de l'aigua. L'aigua vessarà de les seves piques, tindrà una descendència com l'aigua del mar. El seu rei serà més eminent que el rei Agag, el seu reialme sobresortirà».
I Balaam pronuncià encara un altre vaticini: «Aquest és l'oracle de Balaam, fill de Beor, l'oracle de l'home d'ulls penetrants, l'oracle del qui escolta els presagis de Déu i coneix els secrets de l'Altíssim, del qui contempla les visions del Totpoderós quan l'èxtasi li treu el vel dels ulls: Ja el veig, però encara no hi és, ja el contemplo, però no serà aviat: De Jacob, en surt una estrella, d'enmig d'Israel, se n'aixeca un ceptre».

Salm responsorial 24,4-5ab.6 i 7bc.8-9 (R.: 4b)
Feu que conegui, Senyor les vostres rutes,
que aprengui els vostres camins.
Encamineu-me en la vostra veritat,
instruïu-me, perquè vós sou el Déu que em salveu.

R. Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes.

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat
i de l'amor que heu guardat des de sempre.
Compadiu-vos de mi,
vós que estimeu tant. R.

El Senyor, bondadós i recte,
ensenya el bon camí als pecadors.
Encamina els humils per sendes de justícia,
els ensenya el seu camí. R.

Al·leluia Salm 84,8
Senyor, feu-nos veure el vostre amor,
i doneu-nos la vostra salvació.

Evangeli Mt 21,23-27
Joan, de qui havia rebut la missió de batejar?
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús entrà en el temple. Mentre ensenyava, hi anaren els grans sacerdots i els notables del poble i li preguntaren: «Amb quina autoritat actues així? Qui te l'ha donada, aquesta autoritat?» Jesús els respongué: «Jo també us faré una pregunta. Si me la contesteu, us diré amb quina autoritat actuo. De qui havia rebut Joan la missió de batejar? L'havia rebuda de Déu o era cosa humana?» Ells van pensar: «Si diem que l'havia rebuda de Déu, ens preguntarà per què no el vam creure, i si diem que era cosa humana, la gent s'indignarà contra nosaltres, perquè tots estan convençuts que Joan era un profeta». Per això respongueren a Jesús: «No ho sabem». Jesús els respongué: «Doncs jo tampoc no us diré amb quina autoritat actuo així».