DISSABTE DE LA SETMANA II D'ADVENT


Lectura primera Sir 48,1-4.9-11
Elies tornarà
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
Elies era un profeta de foc; les seves paraules cremaven com una fornal. Retirà del país el pa que els mantenia, i el seu zel va fer minvar la població. Amb la paraula de Déu estroncà les pluges del cel, i tres vegades en va fer caure foc. Quin respecte que imposes, Elies! Qui podrà mai gloriar-se de ser com tu?
Un terbolí se t'endugué enlaire, uns cavalls de foc et portaren al cel. Diu l'Escriptura que estàs a punt per venir, quan serà l'hora, a calmar la indignació de Déu abans no esclati, i fer que els pares es reconciliïn de tot cor amb els fills. Així prepararàs les tribus de Jacob. Feliços els qui, abans de morir, veuran el teu retorn!

Salm responsorial 79,2ac i 3b.15-16.18-19 (R.: 4)
Pastor d'Israel, escolteu-nos.
Vós que teniu querubins per carrossa,
desvetlleu el vostre poder,
veniu a salvar-nos.

R. Déu de l'univers, renoveu-nos,
feu-nos veure la claror de la vostra mirada, i serem salvats.

Déu de l'univers
gireu des del cel els vostres ulls,
veniu i visiteu aquesta vinya,
que la vostra mà havia plantat
i havia fet robusta i forta. R.

Que la vostra mà reposi
sobre l'home que serà el vostre braç dret,
el fill de l'home a qui vós doneu la força.
No ens apartarem mai més de vós;
guardeu-nos vós la vida
perquè invoquem el vostre nom. R.

Al·leluia Lc 3,4.6
Obriu una ruta al Senyor,
aplaneu-li el camí;
tothom veurà la salvació de Déu.

Evangeli Mt 17,10-13
Elies ja ha vingut, però no l'han sabut reconèixer
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
Mentre baixaven de la muntanya, els deixebles preguntaven a Jesús: «Els mestres de la Llei afirmen que Elies ha de venir com a precursor. Què hi ha d'això?» Jesús els respongué: «És cert que Elies havia de venir a preparar-ho tot, però jo us asseguro que ja ha vingut, i que en lloc de reconèixer-lo, l'han tractat com han volgut. Igualment el Fill de l'home haurà de patir a les seves mans». Llavors els deixebles comprengueren que els parlava de Joan Baptista.