DILLUNS DE LA SETMANA V DE PASQUA


Lectura primera Fets 14,5-18
Us prediquem que us convertiu d'aquests ídols inútils al Déu viu
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, esclatà a Iconi un avalot dels pagans i dels jueus amb els seus dirigents que volien maltractar i apedregar Pau i Bernabé. Ells, en saber-ho, van fugir cap a les ciutats de Licaònia, Listra, Derba i rodalies, i allí anaven predicant l'evangeli.
A Listra, entre els oients de Pau hi havia, assegut al seus peus, un home invàlid de naixement, que mai no havia caminat. Pau, que anava parlant, va fixar en ell la mirada, i veient que tenia prou fe per a posar-se bo, li cridà: «Posa't dret tu mateix». Aquell invàlid es posà dret d'un salt i caminava. La gentada, en veure aquest miracle de Pau, començà a cridar en licaoní: «Ens han baixat els déus en figura humana!» A Bernabé li deien Júpiter, i a Pau, Mercuri, ja que ell portava la paraula. El sacerdot del santuari de Júpiter que hi havia al davant mateix de Listra es va presentar amb la multitud davant les portes, portant vedells i garlandes per oferir un sacrifici.
Quan els apòstols Bernabé i Pau se'n van adonar, es van esquinçar els vestits i es van llançar enmig de la gent, tot cridant: «Però què esteu fent? Si nosaltres som homes de carn i ossos com vosaltres! Per això us prediquem que us convertiu d'aquests ídols inútils al Déu viu que ha fet el cel, la terra i el mar, i tot el que es mou en aquests llocs. Si ell, en les generacions passades, va permetre que tots els pobles seguissin els seus propis camins, mai no va deixar de donar testimoni de si mateix, fent el bé, concedint-vos del cel la pluja i la fertilitat, l'abundor d'aliment i l'alegria en els vostres cors». Tot i parlant així, amb prou feines van poder calmar la gent perquè no els oferís sacrificis.

Salm responsorial 113B,1-2.3-4.15-16 (R.: 1)
No ens doneu a nosaltres la glòria,
no ens la doneu, Senyor;
doneu-la al vostre nom,
perquè vós sou fidel en l'amor.
Que no puguin dir els altres pobles:
«On és el seu Déu?»

R. No ens doneu a nosaltres la glòria, Senyor,
doneu-la al vostre nom.

O bé:
Al·leluia.

El nostre Déu és al cel,
i fa tot el que ell es proposa.
Però els ídols d'ells són plata i or,
obra d'homes i res més. R.

Sigueu beneïts del Senyor,
del Senyor que ha fet cel i terra.
El Senyor s'ha reservat el cel
i ha donat als homes la terra. R.

Al·leluia Jo 14,26
L'Esperit Sant us farà recordar
tot el que us he dit i us ho farà entendre.

Evangeli Jo 14,21-26
L'Esperit Sant, que el Pare enviarà en nom meu,
us farà recordar tot el que us he dit
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «El qui m'estima és aquell que té els meus manaments i els compleix; el meu Pare l'estimarà, i jo també l'estimaré i me li faré conèixer clarament». L'altre Judes, no l'Iscariot, li preguntà: «Senyor, què ho fa que us vulgueu fer conèixer a nosaltres, però al món, no?» Jesús li respon: «Qui m'estima farà cas del que jo dic; el meu Pare l'estimarà i vindrem a viure amb ell. Els qui no m'estimen no fan cas de les meves paraules, que no són meves, sinó del Pare que m'ha enviat. Us he dit tot això mentre era amb vosaltres, però el Defensor, l'Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà recordar tot el que us he dit i us ho farà entendre».