DILLUNS DE LA SETMANA V DURANT L'ANY / II


Lectura primera 1R 8,1-7.9-13
Col·locaren l'arca de l'aliança al lloc santíssim
i el núvol omplí l'edifici del temple del Senyor
Lectura del primer llibre dels Reis
En aquells dies, el rei Salomó convocà a Jerusalem tots els ancians del poble d'Israel, caps de les tribus i de les famílies, per traslladar l'arca de l'aliança del Senyor, que era a Sió, la ciutat de David. Tots els homes d'Israel es reuniren amb Salomó per la festa del mes setè, el mes d'Etanim. Quan tots els ancians d'Israel foren a Jerusalem, els sacerdots prengueren l'arca del Senyor i la traslladaren. Ells i els levites van traslladar també el tabernacle, amb tot el seu mobiliari sagrat. El rei Salomó i tota la confederació d'Israel, que s'havia reunit amb ell davant l'arca, sacrificaven moltons i vedells, tants que no es podien comptar. Els sacerdots col·locaren l'arca de l'aliança del Senyor al seu lloc, a l'interior de l'edifici, al lloc santíssim, sota les ales dels querubins. Els querubins estenien les ales sobre aquell indret i cobrien l'arca i les seves barres.
Dintre l'arca no hi havia res més que les dues taules de pedra que Moisès hi havia dipositat a la muntanya de l'Horeb: eren les taules de l'aliança que el Senyor havia fet amb el poble d'Israel quan sortí del país d'Egipte. Tan bon punt els sacerdots sortiren del lloc sant, el núvol omplí l'edifici del temple del Senyor. La presència del núvol no permeté als sacerdots de quedar-s'hi a oficiar: la glòria del Senyor omplia tot l'edifici. Salomó digué: «Vós, Senyor, heu volgut habitar en la foscor. Jo us he construït un palau, un lloc on residireu per sempre».

Salm responsorial 131,6-7.8-10 (R.: 8a)
Hem trobat l'arca a la plana de Jàar,
hem sabut que és al poble d'Efrata.
Entrem, doncs, a casa seva,
venerem l'escambell dels seus peus.

R. Alceu-vos, Senyor,
veniu al lloc on heu de quedar-vos.

Alceu-vos, Senyor,
veniu al lloc on heu de quedar-vos
amb l'arca del vostre poder.
Que els sacerdots es vesteixin de festa
i esclatin els fidels en crits d'alegria.
Per amor de David, servent vostre,
no refuseu d'acollir el vostre Ungit. R.

Al·leluia Mt 4,23
Jesús predicava la Bona Nova del Regne,
i guaria en el poble tota malaltia.

Evangeli Mc 6,53-56
Tots els qui el tocaven es posaven bons
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús i els seus deixebles travessaren el llac i tocaren terra a Genesaret. Així que desembarcaren, la gent, que el reconegué, va recórrer tota la contrada i li portaven en lliteres els malalts allà on sentien dir que havia anat. Arreu on arribava, pobles i poblets o cases de camp, posaven els malalts a la plaça i li demanaven ni que fos de tocar la borla del seu mantell. I tots els qui el tocaven es posaven bons.