DISSABTE DE LA SETMANA IV DURANT L'ANY / II


Lectura primera 1R 3,4-13
Feu al vostre servent la gràcia de saber escoltar,
perquè pugui fer justícia al vostre poble
Lectura del primer llibre dels Reis
En aquells dies, el rei Salomó anà a Gabaon a oferir víctimes en aquell santuari, el més important entre els llocs alts. Salomó cremà mil víctimes en aquell altar. A Gabaon, el Senyor se li aparegué en un somni durant la nit i li digué: «Digue'm què vols que et doni». Salomó li respongué: «Vós heu fet grans favors al vostre servent, el meu pare David. Ell es comportava amb vós amb sinceritat, amb bondat i amb rectitud de cor, i vós li heu estat fidel i li heu fet aquest gran favor de donar-li un fill que el succeís en el seu tron. Senyor, Déu meu, vós m'heu fet rei a mi, servent vostre, perquè ocupés el tron de David, el meu pare, però soc encara un jove que no sé conduir la gent, i em trobo enmig del poble que vós heu elegit, un poble que ningú no és capaç de comptar, de tan nombrós com és. Feu al vostre servent la gràcia de saber escoltar, perquè pugui fer justícia al vostre poble i destriar el bé del mal; sense això, qui seria capaç de governar aquest poble vostre tan considerable?»
Al Senyor, li agradà que Salomó li hagués demanat això, i li digué: «Ja que no demanes molts anys de vida, ni riquesa, ni la vida dels teus enemics, sinó discerniment per poder escoltar i fer justícia, jo et donaré això que demanes: et faré tan prudent i sagaç que ni abans de tu ni després ningú no se't podrà comparar. I també et donaré el que no m'has demanat: la riquesa i la glòria, tanta que, en vida teva, cap dels reis no et podrà igualar».

Salm responsorial 118,9.10.11.12.13.14 (R.: 12b)
Com mantindrà pur un jove el seu camí?
Vivint d'acord amb la vostra paraula.

R. Senyor, feu que aprengui els vostres decrets.

Us he buscat amb tot el cor,
no deixeu que m'aparti dels manaments. R.

Guardo al fons del cor el que heu promès,
per no pecar contra vós. R.

Sou beneït, Senyor,
feu que aprengui els vostres decrets. R.

Els meus llavis compten una a una
les sentències que vós heu donat. R.

Soc més feliç guardant el pacte
que fruint de grans riqueses. R.

Al·leluia Jo 10,27
Les meves ovelles reconeixen la meva veu,
diu el Senyor;
també jo les reconec i elles em segueixen.

Evangeli Mc 6,30-34
Eren com ovelles sense pastor
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, els apòstols es reuniren amb Jesús i li parlaren de tot el que havien fet i ensenyat. Ell els diu: «Veniu ara tots sols en un lloc despoblat i reposeu una mica». Perquè molta gent anava i venia i no els deixava temps ni de menjar. Se n'anaren, doncs, tots sols amb la barca cap a un lloc despoblat. Però algú els veié quan marxaven; molts ho van saber, hi van córrer a peu de tots els pobles i arribaren primer que ells. Quan Jesús desembarcà, veié una gran gentada i se'n compadí, perquè eren com ovelles sense pastor. I es posà a instruir-los llargament.