DILLUNS DE LA SETMANA VI DE PASQUA


Lectura primera Fets 16,11-15
El Senyor obrí el cor de Lídia perquè fes cas del que deia Pau
Lectura dels Fets dels Apòstols
A Troas ens vam embarcar en direcció a Samotràcia, i l'endemà ja érem a Neàpolis. D'allí anàrem a Filips, que és colònia romana, ciutat del primer districte de Macedònia. Ens hi vam parar uns quants dies. El dissabte vam sortir fora de la ciutat, cap a la vora d'un riu, on ens va semblar que hi havia el lloc de pregària. Ens vam asseure i enraonàvem amb les dones que s'hi havien reunit. Entre elles escoltava atentament una dona que es deia Lídia i era venedora de porpra, de la ciutat de Tiatira. Lídia ja creia en l'únic Déu. El Senyor li obrí el cor perquè acceptés el que deia Pau. Un cop batejada amb tota la seva família, ens demanà que anéssim a viure a casa seva. Ens digué: «Si em teniu per fidel al Senyor, veniu a casa». Hi haguérem d'anar per força.

Salm responsorial 149,1-2.3-4.5-6a i 9b (R.: 4a)
Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances
davant dels qui l'estimen.
Se sent feliç Israel del qui l'ha creat,
s'alegren del seu rei els fills de Sió.

R. El Senyor estima el seu poble.

O bé:
Al·leluia.

Lloen el seu nom, el lloen tot dansant,
acompanyen els seus cants
amb els tambors i les cítares.
Perquè el Senyor estima el seu poble,
coronarà de triomf els humils. R.

Els fidels celebren la seva glòria,
des dels seus rengles aclamen plens de goig,
mentre els seus llavis glorifiquen Déu.
És la glòria reservada als qui l'estimen. R.

Al·leluia Jo 15,26b.27a
L'Esperit de la veritat donarà testimoni de mi,
diu el Senyor,
i vosaltres també en donareu testimoni.

Evangeli Jo 15,26-16,4a
L'Esperit de la veritat donarà testimoni de mi
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Quan vindrà el Defensor que jo us enviaré quan seré amb el Pare, l'Esperit de la veritat que prové del Pare, donarà testimoni de mi. I vosaltres, que sou amb mi des del principi, també en donareu testimoni. Us dic això perquè no tinguéssiu un desengany. Us exclouran de les sinagogues. Més encara: ve el moment que els qui us matin es pensaran fer un homenatge a Déu. Tot això ho faran perquè no han conegut ni el Pare ni a mi. Us ho dic perquè, quan arribi l'hora, recordeu que jo us ho havia predit».