DIMARTS DE LA SETMANA VI DE PASQUA


Lectura primera Fets 16,22-34
Creieu en Jesús, el Senyor, tu i tota la teva família, i us salvareu
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, la gent de Filips es va amotinar contra Pau i Siles, i els pretors els esquinçaren la roba i ordenaren que els peguessin. Després d'apallissar-los de valent, els van tancar a la presó, tot advertint l'escarceller que els tingués molt vigilats. L'escarceller, amb una ordre com aquesta, els dugué al fons de tot de la presó i els engrillonà els peus.
Cap a mitjanit Pau i Siles pregaven i cantaven himnes a Déu i els presos se'ls escoltaven. Tot d'una, un gran terratrèmol somogué els fonaments de la presó i a l'instant s'obriren totes les portes i es desferen les cadenes de tothom. L'escarceller es despertà i quan va veure les portes obertes, desembeinà la seva espasa per suïcidar-se, perquè es pensava que els presos s'havien escapat. Però Pau li cridà: «No, no et facis res, que hi som tots». L'escarceller demanà llum, va córrer a dintre i es va tirar tot tremolant als peus de Pau i de Siles. Els dugué a fora i digué: «Senyors, què he de fer per salvar-me?» Ells li van respondre: «Creieu en Jesús el Senyor, tu i tota la teva família, i us salvareu». I van anunciar la paraula de Déu a ell i a tots els de casa seva. Aquella mateixa hora de la nit l'escarceller se'ls endugué, els rentà les ferides, i va rebre immediatament el baptisme amb tots els seus. Després els va fer pujar a casa, els parà taula i celebrà amb tota la família l'haver cregut en Déu.

Salm responsorial 137,1-2abc.2d-3.7c-8 (R.: 7c)
Us enalteixo amb tot el cor,
Senyor, us vull cantar a la presència dels àngels.
Em prosterno davant del santuari
i enalteixo el vostre nom,
perquè estimeu i sou fidel.

R. La vostra dreta em salva, Senyor.

O bé:
Al·leluia.

Les vostres promeses sobrepassen
el que havíem sentit de vós.
Sempre que us invocava, m'heu escoltat,
heu enfortit la meva ànima. R.

La vostra dreta em salva.
Que el Senyor continuï afavorint-me.
El vostre amor perdura sempre.
Acabeu la vostra obra, Senyor. R.

Al·leluia Jo 16,7.13
Us enviaré l'Esperit de la veritat,
diu el Senyor;
ell us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera.

Evangeli Jo 16,5-11
Si no me n'anés, no us vindria el Defensor
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Ara me'n vaig al qui m'ha enviat, i cap de vosaltres no em pregunta on vaig, però teniu el cor ple de tristesa perquè us he dit això. Amb tot, us dic la veritat: us convé que me'n vagi; si no me n'anava, no us vindria el Defensor, però quan hauré marxat, us l'enviaré. I ell, quan vindrà, demostrarà als ulls del món qui és culpable, qui és just i qui és condemnat: els culpables són ells, que no han cregut en mi; el just soc jo, i ho sabreu perquè, des del moment que no em veureu, jo hauré anat al Pare; el condemnat és el sobirà d'aquest món, que ja és condemnat des d'ara».