DILLUNS DE LA SETMANA VI DURANT L'ANY / I


Lectura primera Gn 4,1-15.25
Caín es llançà sobre Abel, el seu germà, i el matà
Lectura de llibre del Gènesi
Eva, la muller d'Adam, va tenir el seu fill Caín, i deia: «He posat al món un noi, gràcies al Senyor». Tingué encara Abel, germà de Caín. Abel va ser pastor d'ovelles, i Caín treballava la terra. Acabades les collites, Caín oferí al Senyor un present dels fruits de la terra. Abel també oferí al Senyor llet i primers nats del seu ramat. El Senyor es complagué en Abel i en l'ofrena que li presentava, però no en Caín ni en la seva ofrena. Caín es disgustà molt. El Senyor li digué: «Per què estàs disgustat i no aixeques el cap? Obra com cal, i seràs acceptat. Si no, el pecat jeu a la porta. El seu desig et busca, però tu l'has de sotmetre». Caín digué a Abel, el seu germà: «Sortim a fora». Un cop foren al camp, Caín es llançà sobre el seu germà i el matà.
Després el Senyor digué a Caín: «On és Abel, el teu germà?» Ell respongué: «No ho sé, no soc el seu guardià». Li diu el Senyor: «Què has fet, Caín? El clam de la sang del teu germà m'arriba de la terra. Des d'ara seràs maleït de les terres amarades amb la sang del teu germà, que les teves mans han vessat. Quan les treballaràs no et donaran més la seva riquesa. Aniràs pel món errant i fugitiu». Caín digué al Senyor: «El meu crim és insuportable. Des d'avui em bandegeu de les terres fèrtils i m'hauré d'amagar de la vostra presència. Aniré pel món errant i fugitiu, i el primer que em trobi em matarà». El Senyor li respongué: «Això no! Si algú mata un caïnita serà venjat set vegades». Aleshores el Senyor el marcà amb un senyal, perquè no el matessin els qui el trobarien.
La muller d'Adam tingué un altre fill, i li posà el nom de Set, perquè deia: «Déu m'ha concedit encara descendència en lloc d'Abel, que Caín va matar».

Salm responsorial 49,1 i 8.16bc-17.20-21 (R.: 14a)
Parla el Senyor, el sobirà dels poderosos,
convoca la terra de llevant fins a ponent.
No és pas pels sacrificis que et reprenc:
sé que no et canses d'oferir holocaustos.

R. Ofereix a Déu accions de gràcies.

«Com goses predicar els meus preceptes
i parlar de la meva aliança,
tu que no acceptes els avisos,
i tant se te'n dona del que et mano?» R.

T'asseus a malparlar dels teus germans,
a difamar els teus familiars.
He de callar, mentre fas tot això?
Et pensaves que seria com tu?
Te n'acuso, t'ho retrec a la cara». R.

Al·leluia Jo 14,6
Jo soc el camí, la veritat i la vida,
diu el Senyor;
ningú no ve al Pare sinó per mi.

Evangeli Mc 8,11-13
Per què demanen un senyal, els homes d'aquesta generació?
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, els fariseus començaren a discutir amb Jesús i li demanaven un senyal del cel, per posar-lo a prova. Ell sospirà profundament i digué: «Per què demanen un senyal, els homes d'aquesta generació? Us dic amb tota veritat que no els en serà donat cap». I Jesús els deixà, s'embarcà altra vegada i se n'anà a l'altra riba del llac.