DIMARTS DE LA SETMANA VI DURANT L'ANY / I


Lectura primera Gn 6,5-8;7,1-5.10
Esborraré de la terra l'home que vaig crear
Lectura de llibre del Gènesi
Quan el Senyor veié com creixia la malícia dels homes, i que d'un cap a l'altre del dia no pensaven sinó a fer mal, s'entristí i es penedí d'haver creat l'home, i digué: «Esborraré de la terra l'home que vaig crear. No hi deixaré ni homes, ni animals, ni bestioles, ni ocells. Em penedeixo d'haver-lo creat».
Però el Senyor concedí el seu favor a Noè i li digué: «Veig que tu ets l'únic just d'aquesta generació. Entra a l'arca amb tota la teva família. De cada mena d'animals que es poden menjar, pren-ne set parelles, dels que no es poden menjar, una parella, i de cada mena d'ocells, set parelles. Així salvaran la vida i tindran descendència a la terra, perquè, d'aquí a set dies, faré ploure durant quaranta dies i quaranta nits i faré desaparèixer de la terra tots els vivents que vaig crear». Noè complí tot allò que el Senyor li havia manat, i al cap de set dies, caigué a la terra l'aigua del diluvi.

Salm responsorial 28,1-2.3ac-4.3b i 9b-10 (R.: 11b)
Doneu al Senyor, fills de Déu,
doneu al Senyor glòria i honor,
honoreu el Senyor, honoreu el seu nom,
adoreu el Senyor;
s'apareix la seva santedat.

R. Que el Senyor beneeixi el seu poble
amb el do de la pau.

La veu del Senyor es fa sentir sobre les aigües,
ve el Senyor sobre les aigües torrencials.
La veu del Senyor és potent,
la veu del Senyor és majestuosa. R.

El Déu majestuós fa esclatar la tempesta
i al seu palau tot canta: «Glòria!»
El Senyor té el soli en les aigües diluvials,
hi seu el Senyor, rei per sempre. R.

Al·leluia Jo 14,23
Qui m'estima farà cas de les meves paraules;
el meu Pare l'estimarà, i vindrem a fer estada en ell.

Evangeli Mc 8,14-21
Aneu amb compte amb el llevat dels fariseus i d'Herodes
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, els deixebles no havien pensat a proveir-se de pans i en portaven només un en la barca. Mentrestant Jesús els advertia que anessin amb compte amb el llevat dels fariseus i el llevat d'Herodes. Això els recordà que no tenien pans, i ho comentaven entre ells. Jesús se n'adonà i els digué: «Per què dieu que no teniu pans? Si que us costa d'entendre! Quin cor tan ofuscat! Teniu ulls i no hi veieu, orelles, i no hi sentiu? No recordeu quants coves vau recollir de les sobres, quan vaig partir cinc pans per donar-los a cinc mil homes?» Ells li responen: «Dotze coves». «I quantes senalles vau recollir, quan en vaig partir set per a quatre mil homes?» Li diuen: «Set». I els deia: «Encara no ho enteneu?».