DIMECRES DE LA SETMANA VI DURANT L'ANY / I


Lectura primera Gn 8,6-13.20-22
Noè mirà, i veié que la terra era eixuta
Lectura de llibre del Gènesi
Passats quaranta dies, Noè obrí la finestra que havia fet a l'arca i deixà anar el corb, però el corb tornà tot seguit, esperant que s'eixugués l'aigua a la terra. Llavors, per veure si l'aigua havia minvat, deixà anar el colom, que no trobà cap lloc on reposar i se'n tornà a l'arca, perquè l'aigua encara cobria tota la terra. Noè tragué la mà, el prengué i l'entrà dins l'arca. Esperà set dies més i el deixà anar una altra vegada. Cap al tard el colom tornà duent al bec una fulla d'olivera acabada de collir. Noè va conèixer que l'aigua ja havia minvat. Esperà encara set dies més i deixà anar una altra vegada el colom, que ja no tornà.
L'any sis-cents u de la vida de Noè, el dia u del primer mes, l'aigua s'havia eixugat. Noè tragué la tapa de l'arca per mirar; i veié que la terra era eixuta. Noè dedicà un altar al Senyor, immolà animals i ocells de totes les menes que es poden oferir en sacrifici, i els cremà sobre l'altar. Amb l'aroma d'aquelles víctimes el Senyor s'apaivagà i decidí en el seu cor que mai més no tornaria a maleir la terra per culpa dels homes, que des de petits porten una inclinació dolenta en el seu cor. I digué: «No tornaré a fer morir tots els vivents, com ara ho he fet. Mentre durarà la terra, no s'interrompran sembres i collites, fred i calor, estiu i hivern, dies i nits».

Salm responsorial 115,12-13.14-15.18-19 (R.: 17a)
Com podria retornar al Senyor
tot el bé que m'ha fet?
Invocant el seu nom,
alçaré el calze per celebrar la salvació.

R. Senyor, us oferiré
una víctima d'acció de gràcies.

Compliré les meves prometences,
ho faré davant del poble.
Al Senyor li doldria
la mort dels qui l'estimen. R.

Compliré les meves prometences,
ho faré davant del poble,
als atris de la casa del Senyor,
al teu bell mig, Jerusalem. R.

Al·leluia Cf. Ef 1,17-18
Que el Pare de nostre Senyor Jesucrist
il·lumini els ulls del nostre cor
perquè coneguem a quina esperança ens ha cridat.

Evangeli Mc 8,22-26
El cec quedà bé del tot, i ho veia tot clar
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús amb els seus deixebles anà a Betsaida. Allà li portaren un cec i li demanaven que el toqués. Jesús li donà la mà i se l'endugué fora del poble, li escopí als ulls, li imposà les mans i li preguntava: «Veus alguna cosa?» El cec mirà i li deia: «Veig homes que caminen; els veig com arbres». Jesús tornà a imposar-li les mans sobre els ulls, i el cec hi veié distintament. Quedà bé del tot, i ho veia tot clar, fins de lluny estant. Després Jesús l'envià a casa seva dient-li que no posés els peus al poble.