DIJOUS DE LA SETMANA VI DURANT L'ANY / I


Lectura primera Gn 9,1-13
Posaré el meu arc en els núvols com a signe d'aliança entre jo i la terra
Lectura de llibre del Gènesi
Déu beneí Noè i els seus fills dient-los: «Sigueu fecunds, multipliqueu-vos i ompliu la terra. Que tots els animals de la terra, els ocells, les bèsties que s'arrosseguen per terra i els peixos del mar us respectin i us temin: els poso tots a les vostres mans. Podeu alimentar-vos de tot el que es mou i té vida, igual que dels vegetals. Però no mengeu la carn amb la sang que li dona la vida. Jo en demanaré compte de la vostra sang, tant als animals com als homes. A cadascun dels homes, li demanaré compte de la vida dels seus germans. El qui vessi sang humana ho pagarà amb la seva sang, perquè Déu ha fet l'home a la seva imatge. Vosaltres, sigueu fecunds, multipliqueu-vos, pobleu la terra i sotmeteu-la».
Després Déu digué a Noè i als seus fills: «Jo faig la meva aliança amb vosaltres, amb els vostres descendents i amb tots els éssers animats que hi ha amb vosaltres, els ocells, el bestiar i tots els animals domèstics i feréstecs que han sortit de l'arca. Jo faig amb vosaltres aquesta aliança meva: La vida no serà mai més exterminada per l'aigua del diluvi, no hi haurà mai més cap diluvi que devasti la terra». Déu digué: «El signe d'aliança que poso entre jo i vosaltres i tots els éssers animats que hi ha amb vosaltres per totes les generacions és aquest: posaré el meu arc en els núvols com a signe de la meva aliança entre jo i la terra».

Salm responsorial 101,16-18.19-21.29 i 22-23 (R.: 20b)
Els estrangers donaran culte al nom del Senyor,
els reis de tot el món veneraran la seva glòria.
Quan el Senyor restaurarà Sió,
hi apareixerà la seva glòria,
escoltarà l'oració dels desvalguts,
farà cas de les seves pregàries.

R. Des de les altures del cel el Senyor
guaita la terra.

Que quedi escrit
per a les generacions que vindran,
i el poble creat de nou lloarà el Senyor.
El Senyor mira des de les altures del cel,
des del seu lloc sagrat, guaita la terra,
per escoltar el plany dels captius,
per alliberar els condemnats a mort. R.

Els fills dels vostres servidors viuran segurs,
els seus descendents es mantindran
a la vostra presència.
Anunciaran a Sió el nom del Senyor,
anunciaran la seva lloança a Jerusalem,
quan s'hi apleguin pobles i reialmes
per donar culte al Senyor. R.

Al·leluia Jo 6,64c.68c
Les vostres paraules, Senyor,
són esperit i són vida,
vós teniu paraules de vida eterna.

Evangeli Mc 8,27-33
Vós sou el Messies... El Fill de l'home ha de patir molt
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús, amb els seus deixebles, se n'anà als poblets de Cesarea de Felip, i pel camí preguntava als seus deixebles: «Qui diuen la gent, que soc jo?» Ells li respongueren: «Uns diuen que sou Joan Baptista, d'altres, que sou Elies, d'altres, que sou algun dels profetes». Llavors els preguntà: «I vosaltres, qui dieu que soc?» Pere li respon: «Vós sou el Messies».
Ell els prohibí severament que ho diguessin a ningú. I començà a instruir-los dient: «El Fill de l'home ha de patir molt: els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l'han de rebutjar, ha de ser mort, i al cap de tres dies ressuscitarà». I els ho deia amb tota claredat. Pere, pensant fer-li un favor, es posà a contradir-lo. Però Jesús es girà, renyà Pere davant els deixebles i li digué: «Fuig d'aquí, Satanàs! No penses com Déu, sinó com els homes».