DIVENDRES DE LA SETMANA VI DURANT L'ANY / I


Lectura primera Gn 11,1-9
Baixem a posar confusió en el seu llenguatge
Lectura de llibre del Gènesi
Per tot el món els homes parlaven una sola llengua, amb les mateixes paraules. Venint de l'Orient, trobaren una plana al país de Senaar i la poblaren. Llavors es proposaren els uns als altres de fer maons i coure'ls al forn. Així començaren a fer servir maons en lloc de pedra, i asfalt en lloc de ciment. Després digueren: «Construïm-nos una ciutat, amb una torre que arribi fins al cel; així farem famós el nostre nom i no ens dispersarem per tota la terra». El Senyor baixà per veure la ciutat i la torre que construïen els homes, i digué: «Tots formen un sol poble i parlen una sola llengua, i aquesta és tot just la primera obra que emprenen. Des d'ara no quedarà fora del seu abast qualsevol dels seus projectes. Baixem-hi a posar confusió en el seu llenguatge, i que ningú no entengui els altres».
Així el Senyor els dispersà per tota la terra des d'aquell indret, i abandonaren la construcció de la ciutat. Per això la ciutat porta el nom de Babel: allà el Senyor posà la confusió en el llenguatge de tot el món, i des d'allà el Senyor els dispersà per tota la terra.

Salm responsorial 32,10-11.12-13.14-15 (R.: 12b)
El Senyor desfà els plans de les nacions,
tira a terra els propòsits dels pobles;
però els plans del Senyor persisteixen,
manté sempre els propòsits del seu cor.

R. Feliç el poble que el Senyor
s'ha escollit per heretat.

Feliç la nació que té el Senyor per Déu,
feliç el poble que ell s'ha escollit per heretat.
El Senyor guaita des del cel,
observant un per un tots els homes. R.

Des del lloc on ell resideix
es fixa en els qui poblen la terra;
ell, que ha modelat un per un tots els cors,
penetra totes les seves accions. R.

Al·leluia Jo 15,15b
A vosaltres us he dit amics,
diu el Senyor;
perquè us he fet saber tot allò
que he sentit del meu Pare.

Evangeli Mc 8,34-9,1
El qui perdi la vida per mi i per l'evangeli, la salvarà
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús cridà la gent i els seus deixebles i els digué: «Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m'acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi i per l'evangeli, la salvarà. Un home que perd la vida, què en traurà d'haver guanyat tot el món? Què no donaria l'home per rescatar la seva vida? Quan el Fill de l'home vindrà amb els seus àngels en la glòria del seu Pare, s'avergonyirà dels qui s'hauran avergonyit de mi i de les meves paraules davant els homes d'aquesta generació adúltera i pecadora». I afegia: «Us ho dic amb tota veritat: Alguns dels qui ara són aquí estaran encara en vida quan veuran arribar amb poder el Regne de Déu».