DILLUNS DE LA SETMANA VII DE PASQUA


Lectura primera Fets 19,1-8
Vau rebre l'Esperit Sant quan us convertíreu a la fe?
Lectura dels Fets dels Apòstols
Mentre Apol·ló era a Corint, Pau retornà a Efes del seu viatge a les altes regions. Allí es trobà amb uns creients i els preguntava si quan es convertiren a la fe havien rebut l'Esperit Sant. Ells li respongueren que ni sabien que existís un Esperit Sant. Pau els digué: «Com és, doncs, el baptisme que heu rebut?» Li contestaren: «Hem rebut el baptisme de Joan». Llavors Pau els explicà com Joan batejava amb un baptisme de conversió, però deia al poble que creguessin en el qui venia després d'ell, això és, en Jesús. Després d'aquesta explicació, es feren batejar en el nom de Jesús, el Senyor, i quan Pau els imposà les mans, vingué sobre ells l'Esperit Sant i parlaven en llenguatges misteriosos i profetitzaven. Eren uns dotze homes.
Després Pau va entrar a la sinagoga, i durant tres mesos hi anava predicant amb llibertat d'esperit sobre el Regne de Déu, amb converses vives i convincents.

Salm responsorial 67,2-3.4-5ab.6-7ab (R.: 33a)
S'aixeca Déu: Que es dispersin els enemics,
i fugin davant d'ell els qui l'odien.
Que s'esvaeixin de pressa com el fum,
i es fonguin com la cera vora el foc;
que no quedi rastre dels dolents davant de Déu.

R. Canteu a Déu, reialmes de la terra.

O bé:
Al·leluia.

Que s'alegrin davant d'ell els justos,
que no planyin res per celebrar el seu triomf.
Canteu al Senyor, lloeu el seu nom,
deixeu pas al qui té els núvols per carrossa. R.

Déu és pare d'orfes, defensor de viudes,
des del lloc sagrat on resideix.
Déu dona casa als desemparats,
allibera els captius i els enriqueix. R.

Al·leluia Col 3,1
Ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist,
cerqueu allò que és de dalt,
on hi ha el Crist assegut a la dreta de Déu.

Evangeli Jo 16,29-33
Tingueu confiança, que jo he triomfat del món
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps els deixebles digueren a Jesús: «Ara sí que parleu clar i sense vel. Ara veiem que ho sabeu tot i que no cal que us fem preguntes. Per això creiem que veniu de Déu». Els respongué Jesús: «Ara creieu? Justament ha arribat l'hora que us dispersareu cadascun pel seu cantó i em deixareu sol. Tot i que jo no ho estic mai, de sol, perquè el Pare està amb mi. Us he dit tot això perquè trobeu en mi la vostra pau. Enmig del món sereu perseguits, però tingueu confiança, que jo he triomfat del món».