DIUMENGE VII DE PASQUA / Cicle C

Als llocs on s'ha celebrat l'Ascensió el dijous anterior.


Lectura primera Fets 7,55-60
Jesús, Senyor, rebeu el meu esperit
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, Esteve, ple de l'Esperit Sant, fixà al cel la mirada i veié la glòria de Déu i que Jesús s'alçava ferm a la dreta de Déu. Llavors digué: «Veig obert el cel, i el Fill de l'home ferm a la dreta de Déu». Ells es taparen les orelles, es llançaren tots alhora contra ell, cridant tant com podien, i el tragueren fora de la ciutat per apedregar-lo. Els testimonis deixaren els seus mantells als peus d'un jove que es deia Saule. Mentre l'apedregaven, Esteve pregava: «Jesús, Senyor, rebeu el meu esperit». Després caigué de genolls i cridà: «Senyor, no els tingueu en compte aquest pecat». I, havent dit això, expirà.

Salm responsorial 96,1 i 2b.6 i 7c.9 (R.: 1a i 9a)
El Senyor és rei. La terra ho celebra,
se n'alegren totes les illes.
Justícia i raó sostenen el seu tron.

R. El Senyor és rei,
l'Altíssim sobre tota la terra.

O bé:
Al·leluia.

El cel proclama la seva justícia,
i tots els pobles contemplen la seva glòria.
Tots els àngels es prosternen davant d'ell. R.

Perquè vós sou el Senyor,
l'Altíssim sobre tota la terra,
i excels per damunt de tots els déus. R.

Lectura segona Ap 22,12-14.16-17.20
Jesús, Senyor, veniu
Lectura de l'Apocalipsi de sant Joan
Jo, Joan, vaig sentir una veu que em deia: «Vinc de seguida, i m'acompanya la meva recompensa, per pagar a cadascú segons les seves obres. Jo soc l'Alfa, la primera lletra de l'alfabet, i l'Omega, que és la darrera; soc el primer i el darrer, el principi i la fi. Feliços els qui blanquegen els seus vestits per poder tenir dret a l'arbre de la vida i poder entrar a la ciutat per les seves portes. Jo, Jesús, he enviat el meu àngel perquè us testifiqui tot això referent a les comunitats de l'Església. Jo soc el rebrot i el llinatge de David, l'estel brillant del matí.» L'Esperit i l'esposa diuen: «Veniu». I els qui escolten aquesta lectura que diguin: «Veniu». Que s'acostin els assedegats. Tothom qui vulgui, que prengui aigua de la vida sense pagar res. El qui testifica tot això diu: «Sí, vinc de seguida». Amén. Jesús, Senyor, veniu.

Al·leluia Jo 14,18
No us deixaré orfes, diu el Senyor;
me'n vaig, però tornaré,
i el vostre cor s'alegrarà.

Evangeli 17,20-26
Que siguin plenament u
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús alçà els ulls al cel i pregà dient: «Pare sant, no prego només per ells, sinó també pels qui creuran en mi gràcies a la seva paraula. Que tots siguin u. Que estiguin en nosaltres, Pare, com vós esteu en mi i jo en vós. Així el món creurà que vós m'heu enviat. La glòria que vós m'heu donat, jo també els l'he donada a ells, perquè siguin u com nosaltres som u. Que jo estigui en ells i vós en mi, que siguin plenament u. Així el món coneixerà que vós m'heu enviat i que els heu estimat com m'heu estimat a mi. Pare, vós me'ls heu donat; vull que estiguin amb mi allà on jo estic, i vegin la meva glòria, la que m'heu donat per haver-me estimat ja abans de crear el món. Pare bo, el món no us ha conegut, però jo us he conegut, i ells han conegut que vós m'heu enviat. Jo els he fet conèixer el vostre nom i els el faré conèixer més encara, perquè l'amor amb què m'heu estimat estigui en ells, i també hi estigui jo».